Rentna štednja u EUR i USD

  • Vrste štednje
  • Reprezentativni primer
Rentna štednja u evrima
Vrsta depozitaDevizni depozit sa mesečnom isplatom kamate, Rentna štednja
Valuta u kojoj korisnik polaže depozitEUR i USD
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos sredstava koje Banka prima u depozitMinimalna uplata u iznosu od 500 jedinica
Period na koji Banka prima depozit12 meseci24 meseca36 meseci*
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou, fiksna)
0,30%0,50%0,70%
EKS
(na godišnjem nivou)
0,26%0,43%0,60%
*Kamatne stope koje se primenjuju za period od 36 M, važe i za reoročenje postojećih ugovora sa dužim periodima oročenja.
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Poreska obaveza - 15,00%
Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja
Bez dodatnih troškova
Reprezentativni primer
Vrsta depozitaDevizni depozit sa mesečnom isplatom kamate, Rentna štednja
Valuta u kojoj korisnik polaže depozitEUR
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos sredstava koje Banka prima u depozit5.000 EUR
Period na koji Banka prima depozit12 meseci
Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za iznos kamate (umanjena za iznos poreske obaveze)5.012,74 EUR
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou, fiksna)
0,30%
EKS
(na godišnjem nivou)
0,26%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Poreska obaveza - 15,00%2,22 EUR

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji

  • Agencija za osiguranje depozita

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.