Štednja u EUR i USD

  • Opis štednje
  • Reprezentativni primer
Štednja u EUR
Vrsta depozitaDevizni depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita
Valuta u kojoj korisnik polaže depozitEUR i USD
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos sredstava koje Banka prima u depozitMinimalni iznos kod oročenog depozita iznosi 100 jedinica
Period na koji Banka prima depozit

12 meseci24 meseca36 meseci*
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou, fiksna)0,10%0,15%0,20%
EKS
(na godišnjem nivou)0,09%0,13%0,17%
*Kamatne stope koje se primenjuju za period od 36 M, važe i za reoročenja postojećih ugovora sa dužim periodima oročenja.

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Poreska obaveza - 15,00%
Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja
Bez dodatnih troškova
Reprezentativni primer
Vrsta depozitaDevizni depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita
Valuta u kojoj korisnik polaže depozitEUR
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos sredstava koje Banka prima u depozit5.000 EUR
Period na koji Banka prima depozit12 meseci
Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu, a umanjena za iznos poreske obaveze5.004,25 EUR
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou, fiksna)
0,10%
EKS
(na godišnjem nivou)
0,09%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Poreska obaveza - 15,00%0,75 EUR

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji

  • Agencija za osiguranje depozita

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.