Upitnik za klijenta – fizičko lice

U skladu sa zakonskom obavezom da formiramo i redovno ažuriramo poslovne profile svih klijenata, formirali smo "UPITNIK ZA KLIJENTA - FIZIČKO LICE".

Ukoliko niste ažurirali vaš poslovni profil popunjavanjem upitnika, molimo vas da ga preuzmete ovde, popunite i dostavite vašoj kontakt osobi u Banca Intesa.

Podsećamo vas na vaša prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti koja možete proveriti u dokumentu: