Mesec po mesec štednja u dinarima

  • Opis štednje
  • Reprezentativni primer
Mesec po mesec štednja u dinarima
Vrsta depozitaOročeni depozit sa redovnim mesečnim uplatama u iznosu za koji se deponent opredeli prilikom otvaranja depozita
Valuta u kojoj korisnik polaže depozitRSD
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos sredstava koje Banka prima u depozit- minimalni iznos mesećne uplate iznosi 2.000 dinara
Period na koji Banka prima depozit12 meseci
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou, fiksna)
3,60%
EKS
na godišnjem nivou
3,60%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Bez dodatnih troškova
Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja
Bez dodatnih troškova
Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji
Reprezentativni primer
Vrsta depozitaOročeni depozit sa redovnim mesečnim uplatama u iznosu za koji se deponent opredeli prilikom otvaranja depozita
Valuta u kojoj korisnik polaže depozitRSD
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos sredstava koje Banka prima u depozit2.000 dinara
Period na koji Banka prima depozit12 meseci
Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu24.464,78 RSD
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou, fiksna)
3,60%
EKS
(na godišnjem nivou)
3,60%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Bez dodatnih troškova

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke


Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.