Sefovi

Uz ostale usluge namenjene fizičkim licima, klijentima Banke, nudimo usluge zakupa sefova na više lokacija u našim ekspoziturama:

  • Beograd, Knez Mihailova 30 – 8 dimenzija,
  • Beograd, Kolarčeva 5 – 6 dimenzija,
  • Šabac, Gospodar Jevremova 44 – 4 dimenzije,
  • Pančevo, Štrosmajerova 1 – 3 dimenzije,
  • Sremska Mitrovica, Svetog Dimitrija 2 – 2 dimenzije,
  • Subotica, Štrosmajerova 6 – 6 dimenzija i
  • Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 4 – 17 dimenzija.
Procedura zakupa sefova je veoma jednostavna – dovoljno je da se obratite Banci sa zahtevom za zakup sefa navodeći željenu veličinu sefa, a od dokumenata vam je potreban važeći identifikacioni dokument. Za vreme trajanja Ugovora o zakupu sefa neophodno je da u Banci imate otvoren dinarski platni račun sa osnovnim uslugama, Intesa Hit ili Intesa Magnifica platni račun. Za plaćanje naknade za zakup sefa više ne morate posećivati ekspozituru Banke u kojoj imate sef, već će mesečna naknada biti naplaćena automatski sa Vašeg računa u Banci.

U okviru Tarife naknada za usluge Banca Intesa za fizička lica možete se informisati o cenama zakupa.