Intesa Hit

Inspirisani vašim potrebama kreirali smo Intesa Hit platni račun, u okviru kog, bez dodatne naknade, možete koristiti sve prednosti savremenog bankarstva.

Intesa Hit platni račun obuhvata sledeće proizvode i usluge koje se mogu kombinovati po želji korisnika:

Dina debitna kartica

VISA Inspire debitna kartica

American Express® Blue kreditna kartica

Mastercard® kreditna kartica

Mobilno bankarstvo - Intesa Mobi

Elektronsko bankarstvo - Intesa Online

SMS trajni nalog

SMS obaveštenje

Dozvoljeno prekoračenje računa

Zdravstveno osiguranje

Izdavanje čekova

Mesečno održavanje Intesa Hit platnog računa je 300 dinara.

Dokument potreban za otvaranje Intesa Hit platnog računa:

- Lična karta

- Za korišćenje kreditnih proizvoda, u okviru paketa Intesa Hit platnog računa, potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

  • Zaposleni – potvrda o zaposlenju i visini primanja, sa upisanim prosekom zarade za poslednja tri meseca
  • Penzioneri – penzione čekove za poslednja tri mesecaBanka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.