Online kupovina

Kako bi obavljanje transakcija na internetu bilo sigurno i jednostavno, kontinuirano primenjujemo najsavremenije tehnologije i najviše bezbedonosne standarde. Našim klijentima omogućili smo plaćanje na internetu putem platnih kartica, kao i povezivanje kartica sa PayPal nalogom.
Na raspolaganju su Vam dve metode zaštite prilikom procesa kupovine na internetu:

-SMS jednokratna lozinka: omogućava bezbedno i jednostavno obavljanje transakcije na internetu uz pomoć jednokratne lozinke koju dobijate u SMS poruci, na Vaš broj mobilnog telefona koji je verifikovan u Banca Intesa. Više informacija možete pronaći OVDE.

-CAP čitač: korišćenjem posebnog čitača platnih kartica, možete obavljati kupovinu na internetu. Više informacija možete pronaći OVDE.

Zaštita prilikom plaćanja na internetu

Prilikom kupovine na internetu:
  • Koristite Vašu platnu karticu isključivo za kupovinu na web sajtovima renomiranih kompanija.
  • Ako Vam sajt nije poznat od ranije potrudite se da preko web pretraživača, npr. Google-a, saznate nešto više o izabranom trgovcu kako biste utvrdili da li je dovoljno pouzdan za kupovinu. Kredibilitet internet trgovca možete dodatno ustanoviti proverom obaveznih podataka na web sajtu kao što su naziv trgovca, adresa, kontakt podaci, da li ima objavljenu politiku zaštite podataka i privatnosti svojih kupaca, kakva je politika povraćaja robe i slično.
  • Neposredno pre plaćanja potrebno je da pročitate sva obaveštenja o Vašoj porudžbini i upoznate sa uslovima kupovine koju u tom momentu prihvatate. Nekada se u tekstu pisanom sitnim slovima može naći uslov kupovine koji je apsolutno nepovoljan po Vas.
  • Proverite da li računar sa kojeg obavljate kupovinu ima ažurne verzije operativnog sistema, antivirus softvera i internet pretraživača kako biste bili sigurni da na računaru ne postoji neki zlonameran softver (virus, trojanac, spyware, malware) koji je potencijalno namenjen krađi podataka sa platne kartice.
  • Izbegavajte kupovinu sa deljenih računara (Internet caffe).
  • Adresa stranice web sajta na kojoj se nalazi forma za unos podataka sa kartice, koja se može videti u adresnom polju browser-a, treba da počinje sa “https://“. Web strane koje počinju sa https:// omogućavaju siguran prenos podataka koje ste uneli na Vašem pretraživaču do strane koja prikuplja podatke. Većina internet pretraživača ima funkcionalnost da detektuje da li je digitalni sertifikat takve strane ispravan. Ukoliko je neispravan (pojaviće se upozorenja ili polja u adresnom delu pretraživača koja su obeležena kao greška) ne preporučuje se kupovina.
  • Potražite simbol katanca pored web adrese i ukoliko je označen crvenom bojom, ili ukoliko pretraživač izbaci upozorenje da sertifikat nije validan, nikako ne treba unositi podatke o platnoj kartici, čak i ako se to traži.
  • Klikom na simbol katanca, možete dobiti više informacija o samom sertifikatu, kao u primeru,
  • Podatke sa platne kartice unosite na https stranu samo u situaciji kada plaćate.
  • Nikada ne unosite PIN platne kartice na internetu*.
* Pojedini web sajtovi koriste dodatnu zaštitu prilikom plaćanja Visa ili Mastercard platnim karticama, a koja zahteva unos dodatne jednokratne lozinke. Banka Intesa je svim svojim korisnicima Visa Inspire platnih kartica, kao i MasterCard platnih kartica prijavljenih za 3D Secure omogućila najveći stepen zaštite za kupovinu putem interneta korišćenjem programa dodatne identifikacije Mastercard Secure Code i Verified by VISA. Uvodjenjem ove funkcionalnosti Banca Intesa je omogućila da uz pomoc 3D secure password-a (loznike) klijenti na siguran način plaćaju putem interneta i zaštite se od potencijalne zloupotrebe podataka sa kartice. Ova lozinka kreira se pomoću dve metode zaštite: SMS jednokratne lozinke ili CAP čitača.