American Express Green uz 100% depozita

Plaćanje na rate bez kamate i odloženo plaćanje do 45 dana

American Express® Green kreditna kartica uz 100% depozita prestižna je međunarodno važeća kreditna kartica. Limit za potrošnju po kreditnoj kartici odobrava se na osnovu oročenih sredstava na namenskom depozitnom računu. Minimalni iznos depozita je 500 EUR, a maksimalni 10.000 EUR.

Godišnja članarina iznosi 3.600 dinara za osnovnu karticu i 2.400 dinara za svaku dodatnu karticu i otplaćuje se u 12 mesečnih rata. Ostale naknade u vezi sa ovom karticom možete pogledati na sajtu Banca Intesa u okviru tarifnika.

 • Pogodnosti
 • American Express Green
 • Reprezentativni primer
Ova kreditna kartica obezbeđuje:

 • KREDITNI LIMIT JEDNAK POLOŽENOM DEPOZITU
 • PLAĆANJE NA RATE BEZ KAMATE u više od 6.000 trgovina širom zemlje sa kojima Banka ima ugovorenu poslovnu saradnju. Ukupan iznos transakcije deli se na jednake mesečne rate i kao takav je u celosti oslobođen kamate. Broj rata dogovarate sa trgovcem (maksimalno 12). Prva rata dospeva na naplatu u celosti, odmah uz sledeći mesečni izvod. Sve sledeće rate dospevaju na naplatu u celosti kroz izvod, u narednim mesecima zavisno od broja rata i u potpunosti su oslobođene kamate.
 • ODLOŽENO PLAĆANJE BEZ KAMATE DO 45 DANA na bilo kom prodajnom mestu u zemlji i inostranstvu.
 • REVOLVING KREDIT omogućava vam da izmirujete minimalnu mesečnu obavezu u zbiru iznosa od 5% ostatka duga, pripadajuće kamate, članarine i ostalih naknada, dok se na preostali iznos dugovanja obračunava kamata. Minimalni iznos od 5% obračunava se na transakcije plaćanja kreditnom karticom na prodajnom mestu trgovca i podizanje gotovog novca korišćenjem platne kartice na bankomatima, dok se članarina, kamata, ostale naknade, rate, kao i naknada za podizanje gotovog novca korišćenjem platne kartice na bankomatima zaračunavaju u celosti na mesečnoj fakturi. Na iznos duga u dinarima obračunava se fiksna kamatna stopa u visini od 18,43% na godišnjem nivou (EKS se ne može izračunati iz razloga što je u obračun uključen depozit čiji je iznos jednak ili veći od iznosa kreditnog limita), dok se na iznos duga u evrima obračunava fiksna kamatna stopa u visini od 12,60% na godišnjem nivou (EKS se ne može izračunati iz razloga što je u obračun uključen depozit čiji je iznos jednak ili veći od iznosa kreditnog limita). Obračun kamate vrši se po konformnoj metodi. Potrošnja izvršena u zemlji obračunava se u dinarima dok se potrošnja u inostranstvu obračunava u evrima. Rok za izmirenje minimalne mesečne obaveze je 15. u mesecu. Obaveze možete izmiriti putem Intesa Online servisa, Intesa Mobi aplikacije, trajnog naloga, uplatom na šalteru Banca Intesa ili šalterima drugih banaka i Pošte. Ukoliko želite, možete uplatiti iznos koji je veći od iznosa minimalne mesečne obaveze ili izmiriti ukupan iznos obaveza.
 • Green paket putnog osiguranja: Uz Banca Intesa American Express Green karticu besplatno dobijate karticu putnog zdravstvenog osiguranja za ceo svet* sa asistencijom i podrškom na putovanju koju pruža Europe Assistance, a koju sve ambasade prihvataju kao dokaz o zdravstvenom osiguranju potrebnom prilikom odobravanja viza. Ovaj paket osiguranja odnosi se i na članove vase uže porodice, kada putuju sa vama. Za korisnika American Express Green kartice ovo osiguranje pokriva i nezgode na rekreativnom skijanju.
 • Selects program – brojne povlastice, popusti i pogodnosti u svetu kreirani specijalno za korisnike ovih kreditnih kartica koje American Express bira za vas. Ovaj program možete koristiti širom sveta na nekoliko hiljada prodajnih mesta: u restoranima, hotelima, spa centrima, rent-a-kar i turističkim agencijama.
*Za kartice osiguranja izdate sa datumom početka zaključno sa 28.02.2018.

Detaljnu listu ponuda možete pogledati na sajtu http://www.amexnetwork.com/selects

Godišnja članarina iznosi 3.600 dinara za osnovnu karticu i 2.400 dinara za svaku dodatnu karticu i otplaćuje se u 12 mesečnih rata. Ostale naknade u vezi sa ovom karticom možete pogledati na sajtu Banca Intesa u okviru tarifnika.

Vrsta kredita

Revolving kreditna kartica – American Express Green uz 100 % depozita

Valuta u kojoj se limit odobrava

EUR

Kriterijumi za indeksiranje

U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan povlačenja sredstava

Iznos limita

500 – 10.000 EUR

Period otplate

36 meseci

Depozit

 • 100% depozit

Na položeni depozit se ne obračunava kamatna stopa, prema važećoj kamatnoj stopi Banke

Kamatna stopa

 • 18,43% na godišnjem nivou za potrošnju u RSD, fiksna
 • 12,60% na godišnjem nivou za potrošnju u EUR, fiksna

Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou

 • EKS se ne može izračunati iz razloga što je u obračun uključen depozit čiji je iznos jednak ili veći od iznosa kreditnog limita

Instrumenti obezbeđenja

/

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Godišnja članarina 3.600 RSD

Izveštaj kreditnog biroa

246 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja

Bez dodatnih troškova


Vrsta kreditaRevolving kreditna kartica – American Express Green uz 100% depozita
Valuta u kojoj se odobrava limitEUR
Kriterijumi za indeksiranje

U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan povlačenja sredstava

Iznos kredita10.000 EUR
Depozit10.000 EUR
Period otplate36 meseci
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
 • 18,43% za potrošnju u RSD, fiksna
 • 12,60% na za potrošnju u EUR, fiksna
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou
  EKS se ne može izračunati iz razloga što je u obračun uključen depozit čiji je iznos jednak ili veći od iznosa kreditnog limita
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Godišnja članarina 3.600 RSD
Izveštaj kreditnog biroa246 RSD
* iznos prve revolving rate je 5% od ostvarene potrošnje u prvom obračunskom periodu i stoga ne uključuje kamatu (kamata se za prvi obračunski period ne obračunava), dok svaka sledeća revolving rata predstavlja zbir iznosa 5% (minimalno 100 RSD/5EUR) od ostatka duga, celokupnog iznosa obračunate kamate, pripadajuće naknade i iznosa dospele rate u slučaju plaćanja na rate. Svaka rata u okviru kupovine na rate dospeva na naplatu u celosti počev od prvog obračunskog perioda nakon obavljene kupovine, ulazi u minimalnu mesečnu obavezu za plaćanje i na istu se ne obračunava revolving kamata.

Druge obračune sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri banke.

Otkrijte svet povlastica, popusta i pogodnosti koje American Express bira za vas. Selects program možete koristiti širom sveta na nekoliko hiljada prodajnih mesta: u restoranima, hotelima, spa centrima, rent-a-car i turističkim agencijama širom sveta.

Detaljnu listu ponuda možete pogledati na sajtu http://www.amexnetwork.com/selects

Besplatno dobijate karticu putnog zdravstvenog osiguranja sa asistencijom i podrškom Europe Assistance.

Godišnja članarina za Banca Intesa American Express® Green kreditnu karticu uz 100 % depozita od druge godine korišćenja iznosi 3.600 dinara za osnovnu, tj. 2.400 dinara za dodatnu karticu. Članarina se otplaćuje na 12 mesečnih rata.
 
Ostale naknade vezane za ovu karticu možete naći na sajtu Banca Intesa u okviru Tarifnika banke.

Potrebna dokumenta