American Express Green namenjena članovima lekarske komore Srbije

Plaćanje na rate bez kamate i odloženo plaćanje do 45 dana

Ova American Express Green kreditna kartica namenjena je isključivo članovima Lekarske komore Srbije i zaposlenima u njoj i predstavlja prestižnu internacionalno priznatu kreditnu karticu, koju možete koristiti za plaćanja kreditnom karticom na prodajnom mestu trgovca i podizanje gotovog novca korišćenjem platne kartice na bankomatima u zemlji i inostranstvu, na mestima obeleženim znakom American Express.

 • Pogodnosti
 • American Express Green
 • Reprezentativni primer
Ova kreditna kartica obezbeđuje:

 • BEZ ČLANARINE U PRVOJ GODINI KORIŠĆENJA
 • PLAĆANJE NA RATE BEZ KAMATE u više od 6.000 trgovina širom zemlje s kojima Banka ima ugovorenu poslovnu saradnju. Ukupan iznos transakcije deli se na jednake mesečne rate i kao takav je u celosti oslobođen kamate. Broj rata dogovarate sa trgovcem (maksimalno 12). Prva rata dospeva na naplatu u celosti, odmah uz sledeći mesečni izvod. Sve sledeće rate dospevaju na naplatu u celosti kroz izvod, u narednim mesecima zavisno od broja rata i u potpunosti su oslobođene kamate
 • ODLOŽENO PLAĆANJE BEZ KAMATE DO 45 DANA na bilo kom prodajnom mestu u zemlji i svetu
 • REVOLVING KREDIT omogućava vam da izmirujete minimalnu mesečnu obavezu u zbiru iznosa od 5% ostatka duga, pripadajuće kamate, članarine i ostalih naknada, dok se na preostali iznos dugovanja obračunava kamata. Minimalni iznos od 5% obračunava se na transakcije plaćanja kreditnom karticom na prodajnom mestu trgovca i isplatu gotovog novca korišćenjem platne kartice na bankomatima, dok se članarina, kamata, ostale naknade, rate, kao i naknada za isplatu gotovog novca korišćenjem platne kartice na bankomatima zaračunavaju u celosti na mesečnoj fakturi. Na iznos duga u dinarima obračunava se fiksna kamatna stopa u visini od 18,43% na godišnjem nivou (EKS na godišnjem nivou od 19,38%), dok se na iznos duga u evrima obračunava fiksna kamatna stopa u visini od 12,60% na godišnjem nivou (EKS na godišnjem nivou od 13,54%). Obračun kamate vrši se po konformnoj metodi.
Potrošnja izvršena u zemlji obračunava se u dinarima dok se potrošnja u inostranstvu obračunava u evrima. Rok za izmirenje minimalne mesečne obaveze je 15. u mesecu. Obaveze možete izmiriti putem Intesa Online servisa, Intesa Mobi aplikacije, trajnog naloga, uplatom na šalteru Banca Intesa ili šalterima drugih banaka i pošte. Ukoliko želite, možete uplatiti iznos veći od iznosa minimalne mesečne obaveze ili izmiriti ukupan iznos obaveza.

Primer obračuna minimalne mesečne obaveze:

TransakcijaIznos u RSD
1. Plaćanje na prodajnom mestu trgovca
10.000,00
2. Podizanje gotovog novca na bankomatu5.000,00
3. Kupovina na rate (6.000 na 3 rate)2.000,00
4. Članarina183.33
5. Naknada za podizanje gotovine150,00
6. Kamata300,00
Ukupno dugovanje 17.633,33
Mesečna obaveza (5% na stavke 1+2)+3+4+5+63.383,33


 • Green paket putnog osiguranja: Uz Banca Intesa American Express Green karticu besplatno dobijate karticu putnog zdravstvenog osiguranja za ceo svet*, sa asistencijom i podrškom na putovanju koju pruža Europe Assistance, a koju sve ambasade prihvataju kao dokaz o zdravstvenom osiguranju potrebnom prilikom odobravanja viza. Ovaj paket osiguranja odnosi se i na članove vase uže porodice, kada putuju sa vama. Za korisnika American Express Green kartice ovo osiguranje pokriva i nezgode na rekreativnom skijanju.
 • Selects program – brojne povlastice, popusti i pogodnosti u svetu kreirani specijalno za korisnike ovih kreditnih kartica koje American Express bira za vas. Ovaj program možete koristiti širom sveta na nekoliko hiljada prodajnih mesta: u restoranima, hotelima, spa centrima, rent-a-kar i turističkim agencijama.
*Za kartice osiguranja izdate sa datumom početka zaključno sa 28.02.2018.

Detaljnu listu ponuda možete pogledati na sajtu http://www.amexnetwork.com/selects

Godišnja članarina iznosi 2.200 RSD za osnovnu karticu i 1.000 dinara za svaku dodatnu karticu i otplaćuje se u 12 mesečnih rata. Ostale naknade u vezi sa ovom karticom možete pogledati na sajtu Banca Intesa u okviru tarifnika.

Vrsta kredita

Revolving kreditna kartica – American Express Green Lekarska komora

Valuta u kojoj se limit odobrava

EUR

Kriterijumi za indeksiranje

U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan povlačenja sredstava

Iznos limita

250 – 3.000 EUR

Period otplate

36 meseci

Depozit

Bez depozita

Kamatna stopa

 • 18,43% na godišnjem nivou za potrošnju u RSD, fiksna
 • 12,60% na godišnjem nivou za potrošnju u EUR, fiksna

Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou

 • od 19,38% za potrošnju u RSD *
 • od 13,54% za potrošnju u EUR *
  *Osim u slučaju značajnih promena kursa dinara kada može biti i niža

Instrumenti obezbeđenja

- 2 menice

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Godišnja članarina

2.200 RSD

2 menice

100 RSD

Izveštaj kreditnog biroa

246 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja

Bez dodatnih troškova

Vrsta kreditaRevolving kreditna kartica – American Express Green Lekarska komora
Valuta u kojoj se odobrava limitEUR
Kriterijumi za indeksiranje

U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan povlačenja sredstava

Iznos limita3.000 EUR
Depozit/
Period otplate36 meseci
Iznos prve rate*

16.799,69 RSD
ukoliko je celukupan limit potrošen u RSD

150.00 EUR
ukoliko je celokupan limit potrošen u EUR

Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
 • 18,43% za potrošnju u RSD, fiksna
 • 12,60% na za potrošnju u EUR, fiksna
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou
 • 19,38% za potrošnju u RSD
 • 13,54% za potrošnju u EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Godišnja članarina2.200 RSD
Izveštaj kreditnog biroa246 RSD
2 menice100 RSD
(*) iznos prve revolving rate je 5% od ostvarene potrošnje u prvom obračunskom periodu i stoga ne uključuje kamatu (kamata se za prvi obračunski period ne obračunava), dok svaka sledeća revolving rata predstavlja zbir iznosa 5% (minimalno 100 RSD/5EUR) od ostatka duga, celokupnog iznosa obračunate kamate, pripadajuće naknade i iznosa dospele rate u slučaju plaćanja na rate. Svaka rata u okviru kupovine na rate dospeva na naplatu u celosti počev od prvog obračunskog perioda nakon obavljene kupovine, ulazi u minimalnu mesečnu obavezu za plaćanje i na istu se ne obračunava revolving kamata.

Druge obračune sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri banke.

Godišnja članarina iznosi 2200 RSD za osnovnu i 1000 RSD za dodatnu karticu (korisnici su oslobođeni članarine u prvoj godini korišćenja) i otplaćuje se u 12 mesečnih rata.

Ostale naknade vezane za ovu karticu možete naći na sajtu Banca Intesa u okviru Tarifnika banke.

Potrebna dokumenta