American Express Gold

Plaćanje na rate bez kamate, odloženo plaćanje do 45 dana, poklon kartica putnog osiguranja

American Express® Gold kreditna kartica je vaša privilegija! Ovu prestižnu kreditnu karticu, možete koristiti za plaćanja kreditnom karticom na prodajnom mestu trgovca i podizanje gotovog novca korišćenjem platne kartice na bankomatima u zemlji i inostranstvu, na mestima obeleženim znakom American Express.

Ona vam omogućava korišćenje više opcija fleksibilnog plaćanja i druge pogodnosti od kojih izdvajamo viši kreditni limit, Gold poklon-paket putnog zdravstvenog osiguranja za ceo svet, duži rok odloženog plaćanja bez kamate i Selects program brojnih popusta i pogodnosti u svetu.

 • Pogodnosti
 • American Express Gold
 • Reprezentativni primer
Ova kreditna kartica obezbeđuje:

 • VIŠI KREDITNI LIMIT
 • PLAĆANJE NA RATE BEZ KAMATE u više od 6.000 trgovina širom zemlje s kojima Banka ima ugovorenu poslovnu saradnju. Ukupan iznos transakcije deli se na jednake mesečne rate i kao takav je u celosti oslobođen kamate. Broj rata dogovarate sa trgovcem (maksimalno 12). Prva rata dospeva na naplatu u celosti, odmah uz sledeći mesečni izvod. Sve sledeće rate dospevaju na naplatu u celosti kroz izvod, u narednim mesecima u zavisnosti od broja rata i u potpunosti su oslobođene kamate
 • ODLOŽENO PLAĆANJE BEZ KAMATE DO 45 DANA na bilo kom prodajnom mestu u zemlji i inostranstvu
 • REVOLVING KREDIT omogućava vam da izmirujete minimalnu mesečnu obavezu u zbiru iznosa od 5% ostatka duga, pripadajuće kamate, članarine i ostalih naknada, dok se na preostali iznos dugovanja obračunava kamata. Minimalni iznos od 5% obračunava se na transakcije plaćanja kreditnom karticom na prodajnom mestu trgovca i podizanje gotovog novca korišćenjem platne kartice na bankomatima, dok se članarina, kamata, ostale naknade, rate, kao i naknada za podizanje gotovog novca korišćenjem platne kartice na bankomatima zaračunavaju u celosti na mesečnoj fakturi. Na iznos duga u dinarima obračunava se fiksna kamatna stopa u visini od 15,62% na godišnjem nivou (EKS na godišnjem nivou od 16,26%), dok se na iznos duga u evrima obračunava fiksna kamatna stopa u visini od 12,60% na godišnjem nivou (EKS na godišnjem nivou od 13,23%). Obračun kamate vrši se po konformnoj metodi.
  Potrošnja izvršena u zemlji obračunava se u dinarima, dok se potrošnja u inostranstvu obračunava u evrima. Rok za izmirenje minimalne mesečne obaveze je 15. u mesecu. Obaveze možete izmiriti putem Intesa Online servisa, Intesa Mobi aplikacije, trajnog naloga, uplatom na šalteru Banca Intesa ili šalterima drugih banaka i Pošte. Ukoliko želite, možete uplatiti iznos veći od iznosa minimalne mesečne obaveze ili izmiriti ukupan iznos obaveza.
Primer obračuna minimalne mesečne obaveze:

TransakcijaIznos u RSD
1. Plaćanje na prodajnom mestu trgovca
10.000,00
2. Podizanje gotovog novca na bankomatu5.000,00
3. Kupovina na rate (6.000 na 3 rate)2.000,00
4. Članarina550,00
5. Naknada za podizanje gotovine150,00
6. Kamata300,00
Ukupno dugovanje 18.000,00
Mesečna obaveza (5% na stavke 1+2)+3+4+5+63.750,00

 • GOLD PAKET PUTNOG OSIGURANJA: Uz Banca Intesa American Express Gold karticu besplatno dobijate karticu putnog zdravstvenog osiguranja za ceo svet* sa asistencijom i podrškom na putovanju koju pruža Europe Assistance, a koju sve ambasade prihvataju kao dokaz o zdravstvenom osiguranju potrebnom prilikom odobravanja viza. Ovaj paket osiguranja odnosi se i na članove vase uže porodice, kada putuju sa vama. Za korisnika American Express Gold kartice ovo osiguranje pokriva i nezgode na rekreativnom skijanju.
 • SELECTS PROGRAM – brojne povlastice, popusti i pogodnosti u svetu kreirani specijalno za korisnike ovih kreditnih kartica koje American Express bira za vas. Ovaj program možete koristiti širom sveta na nekoliko hiljada prodajnih mesta: u restoranima, hotelima, spa centrima, rent-a-kar i turističkim agencijama.
*Za kartice osiguranja izdate sa datumom početka zaključno sa 28.02.2018.

Detaljnu listu ponuda možete pogledati na sajtu http://www.amexnetwork.com/selects

Godišnja članarina za osnovnu American Express® Gold kreditnu karticu iznosi 6.600 dinara, dok je članarina za svaku dodatnu 3.500 dinara. Ostale naknade u vezi sa ovom karticom možete pogledati na sajtu Banca Intesa u okviru tarifnika.

Vrsta kredita

Revolving kreditna kartica – American Express Gold

Valuta u kojoj se limit odobrava

EUR

Kriterijumi za indeksiranje

U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan povlačenja sredstava

Iznos limita

3.000 – 20.000 EUR

Period otplate

36 meseci

Depozit

Bez depozita

Kamatna stopa

 • 15,62% na godišnjem nivou za potrošnju u RSD, fiksna
 • 12,60% na godišnjem nivou za potrošnju u EUR, fiksna

Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou

 • od 16,26% za potrošnju u RSD *
 • od 13,23% za potrošnju u EUR *
  *Osim u slučaju značajnih promena kursa dinara kada može biti i niža

Instrumenti obezbeđenja

- 2 menice

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Godišnja članarina

6.600 RSD

2 menice

100 RSD

Izveštaj kreditnog biroa

246 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja

Bez dodatnih troškova

Vrsta kreditaRevolving kreditna kartica – American Express Gold
Valuta u kojoj se limit odobravaEUR
Kriterijumi za indeksiranje

U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan povlačenja sredstava

Iznos limita20.000 EUR
Depozit/
Period otplate36 meseci
Iznos prve rate*

112.547,90 RSD
ukoliko je celukupan limit potrošen u RSD

1000.00 EUR i 550,00 RSD
ukoliko je celokupan limit potrošen u EUR

Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
 • 15,62% za potrošnju u RSD, fiksna
 • 12,60% na za potrošnju u EUR, fiksna
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou
 • 16,26% za potrošnju u RSD
 • 13,23% za potrošnju u EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Godišnja članarina6.600 RSD
Izveštaj kreditnog biroa246 RSD
2 menice100 RSD

(*) iznos prve revolving rate je 5% od ostvarene potrošnje u prvom obračunskom periodu i stoga ne uključuje kamatu (kamata se za prvi obračunski period ne obračunava), dok svaka sledeća revolving rata predstavlja zbir iznosa 5% (minimalno 100 RSD/5EUR) od ostatka duga, celokupnog iznosa obračunate kamate, pripadajuće naknade i iznosa dospele rate u slučaju plaćanja na rate. Svaka rata u okviru kupovine na rate dospeva na naplatu u celosti počev od prvog obračunskog perioda nakon obavljene kupovine, ulazi u minimalnu mesečnu obavezu za plaćanje i na istu se ne obračunava revolving kamata.

Druge obračune sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri banke.

Otkrijte svet povlastica, popusta i pogodnosti koje American Express bira za vas. Selects program možete koristiti širom sveta na nekoliko hiljada prodajnih mesta: u restoranima, hotelima, spa centrima, rent-a-car i turističkim agencijama širom sveta.

Detaljnu listu ponuda možete pogledati na sajtu http://www.amexnetwork.com/selects

Uz Banca Intesa American Express Gold karticu besplatno dobijate karticu putnog zdravstvenog osiguranja za ceo svet sa asistencijom i podrškom na putovanju koju pruža Europe Assistance.

Godišnja članarina za osnovnu American Express® Gold kreditnu karticu iznosi 6.600 dinara, dok je članarina za svaku dodatnu 3.500 dinara.

Ostale naknade vezane za ovu karticu možete naći na sajtu Banca Intesa u okviru Tarifnika banke.

Potrebna dokumenta