American Express Blue uz platni račun Intesa Hit

Plaćanje na rate bez kamate i odloženo plaćanje do 45 dana

American Express kreditnu karticu, modernog i atraktivnog dizajna, možete koristiti za plaćanje na prodajnom mestu trgovca i podizanje gotovog novca korišćenjem platne kartice na bankomatima u zemlji i inostranstvu, na mestima obeleženim znakom American Express.

Ovu kreditnu karticu možete dobiti uz Intesa Hit platni račun i na nju ne plaćate troškove godišnje članarine, jer je deo paketa platnog računa čije mesečno održavanje iznosi 300 dinara.

Saznajte više na: www.americanexpress.com

 • Pogodnosti
 • American Express Blue
 • Reprezentativni primer
Ova kreditna kartica obezbeđuje:

 • PLAĆANJE NA RATE BEZ KAMATE u više od 6.000 trgovina širom zemlje s kojima Banka ima ugovorenu poslovnu saradnju. Ukupan iznos transakcije deli se na jednake mesečne rate i kao takav je u celosti oslobođen kamate. Broj rata dogovarate s trgovcem (maksimalno 12). Prva rata dospeva na naplatu u celosti odmah uz sledeći mesečni izvod. Sve sledeće rate dospevaju na naplatu u celosti kroz izvod u narednim mesecima zavisno od broja rata i u potpunosti su oslobođene kamate.
 • ODLOŽENO PLAĆANJE BEZ KAMATE DO 45 DANA na prodajnim mestima u zemlji i inostranstvu.
 • REVOLVING KREDIT omogućava vam da izmirujete minimalnu mesečnu obavezu u zbiru iznosa od 5% ostatka duga, pripadajuće kamate, članarine i ostalih naknada, dok se na preostali iznos dugovanja obračunava kamata. Minimalni iznos od 5% obračunava se na transakcije plaćanja kreditnom karticom na prodajnom mestu trgovca i podizanje gotovog novca korišćenjem platne kartice na bankomatima, dok se članarina, kamata, ostale naknade, rate, kao i naknada za podizanje gotovog novca korišćenjem platne kartice na bankomatima zaračunavaju u celosti na mesečnoj fakturi. Na iznos duga u dinarima obračunava se fiksna kamatna stopa u visini od 18,43% na godišnjem nivou (EKS na godišnjem nivou od 18,51%), dok se na iznos duga u evrima obračunava fiksna kamatna stopa u visini od 12,60% na godišnjem nivou (EKS na godišnjem nivou od 12,67%). Obračun kamate vrši se po komformnoj metodi. Potrošnja izvršena u zemlji obračunava se u dinarima, dok se potrošnja u inostranstvu obračunava u evrima. Rok za izmirenje minimalne mesečne obaveze je 15. u mesecu. Obaveze možete izmiriti putem trajnog naloga, Intesa Online servisa, Intesa Mobi aplikacije, uplatom na šalteru Banca Intesa ili šalterima drugih banaka i pošte. Ukoliko želite, možete uplatiti iznos veći od iznosa minimalne mesečne obaveze ili izmiriti ukupan iznos obaveza.

Primer obračuna minimalne mesečne obaveze:

TransakcijaIznos u RSD
1. Plaćanje na prodajnom mestu trgovca
10.000,00
2. Podizanje gotovog novca na bankomatu5.000,00
3. Kupovina na rate (6.000 na 3 rate)2.000,00
4. Naknada za podizanje gotovine150,00
5. Kamata300,00
Ukupno dugovanje 17.450,00
Mesečna obaveza (5% na stavke 1+2)+3+4+53.200,00

Visina limita potrošnje po kartici određuje se u zavisnosti od Vaše kreditne sposobnosti.


Vrsta kredita

Revolving kreditna kartica – American Express Blue u okviru paketa platnog računa

Valuta u kojoj se limit odobrava

EUR

Kriterijumi za indeksiranje

U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan povlačenja sredstava

Iznos limita

50 – 3.200 EUR

Period otplate

36 meseci

Depozit

bez depozita

Kamatna stopa

 • 18,43% na godišnjem nivou za potrošnju u RSD, fiksna
 • 12,60% na godišnjem nivou za potrošnju u EUR, fiksna

Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou

 • od 18,51% za potrošnju u RSD *
 • od 12,67% za potrošnju u EUR *
  * Osim u slučaju značajnih promena kursa dinara kada može biti i niža

Instrumenti obezbeđenja

- 1 menica

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

1 menica

Izveštaj kreditnog biroa

50 RSD

246 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja

Bez dodatnih troškova

Vrsta kreditaRevolving kreditna kartica – American Express Blue u okviru paketa platnog računa
Valuta u kojoj se odobrava limitEUR
Kriterijumi za indeksiranje

U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan povlačenja sredstava

Iznos limita3.200 EUR
Depozit/
Period otplate36 meseci
Iznos prve rate*

17.919,66 RSD
ukoliko je celukupan limit potrošen u RSD

160 EUR
ukoliko je celokupan limit potrošen u EUR

Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
 • 18,43% za potrošnju u RSD, fiksna
 • 12,60% na za potrošnju u EUR, fiksna
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou
 • 18,51% za potrošnju u RSD
 • 12,67% za potrošnju u EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
1 menice

Izveštaj kreditnog biroa

50 RSD

246 RSD

(*) iznos prve revolving rate je 5% od ostvarene potrošnje u prvom obračunskom periodu i stoga ne uključuje kamatu (kamata se za prvi obračunski period ne obračunava), dok svaka sledeća revolving rata predstavlja zbir iznosa 5% (minimalno 300 RSD/5EUR) od ostatka duga, celokupnog iznosa obračunate kamate, pripadajuće naknade i iznosa dospele rate u slučaju plaćanja na rate. Svaka rata u okviru kupovine na rate dospeva na naplatu u celosti počev od prvog obračunskog perioda nakon obavljene kupovine, ulazi u minimalnu mesečnu obavezu za plaćanje i na istu se ne obračunava revolving kamata

Druge obračune sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri banke.

Ostale naknade vezane za ovu karticu možete naći na sajtu Banca Intesa u okviru Tarifnika banke.

Potrebna dokumenta