American Express Blue

Plaćanje na rate bez kamate i odloženo plaćanje do 45 dana

American Express kreditnu karticu možete koristiti za plaćanje karticom na prodajnom mestu trgovca i podizanje gotovog novca u zemlji i inostranstvu na mestima obeleženim znakom American Express.

Ona vam omogućava korišćenje više opcija fleksibilnog plaćanja i druge pogodnosti, od kojih izdvajamo duži rok odloženog plaćanja bez kamate i Selects program brojnih popusta i pogodnosti u svetu.

Saznajte više na: www.americanexpress.com

 • Pogodnosti
 • American Express Blue
 • Reprezentativni primer
Ova kreditna kartica obezbeđuje:

 • PLAĆANJE NA RATE BEZ KAMATE u više od 6.000 trgovina širom zemlje sa kojima banka ima ugovorenu poslovnu saradnju. Ukupan iznos transakcije se deli na jednake mesečne rate i kao takav je u celosti oslobođen kamate. Broj rata dogovarate sa trgovcem (maksimalno 12). Prva rata dospeva na naplatu u celosti, odmah uz sledeći mesečni izvod. Sve sledeće rate dospevaju u celosti kroz izvod, u narednim mesecima u zavisnosti od broja rata i u potpunosti su oslobođene kamate.
 • ODLOŽENO PLAĆANJE BEZ KAMATE DO 45 DANA na bilo kom prodajnom mestu u zemlji i inostranstvu.
 • REVOLVING KREDIT omogućava vam da izmirujete minimalnu mesečnu obavezu u zbiru iznosa od 5% ostatka duga, pripadajuće kamate, članarine i ostalih naknada, dok se na preostali iznos dugovanja obračunava kamata. Minimalni iznos od 5% obračunava se na transakcije plaćanja kreditnom karticom na prodajnom mestu trgovca i podizanje gotovog novca korišćenjem platne kartice na bankomatima, dok se članarina, kamata, ostale naknade, rate, kao i naknada za podizanje gotovog novca korišćenjem platne kartice na bankomatima zaračunavaju u celosti na mesečnoj fakturi. Na iznos duga u dinarima obračunava se fiksna kamatna stopa u visini od 18,43% na godišnjem nivou (EKS na godišnjem nivou od 19,18%), dok se na iznos duga u evrima obračunava fiksna kamatna stopa u visini od 12,60% na godišnjem nivou (EKS na godišnjem nivou od 13,33%). Obračun kamate se vrši po konformnoj metodi. Potrošnja izvršena u zemlji se obračunava u dinarima, dok se potrošnja u inostranstvu obračunava u evrima. Rok za izmirenje minimalne mesečne obaveze je 15. u mesecu. Obaveze možete izmiriti putem Intesa Online servisa, Intesa Mobi aplikacije, trajnog naloga, uplatom na šalteru Banca Intesa ili šalterima drugih banaka i Pošte. Ukoliko želite, možete uplatiti iznos koji je veći od iznosa minimalne mesečne obaveze ili izmiriti ukupan iznos obaveza.


Primer obračuna minimalne mesečne obaveze:

TransakcijaIznos u RSD
1. Plaćanje na prodajnom mestu trgovca
10.000,00
2. Podizanje gotovog novca na bankomatu5.000,00
3. Kupovina na rate (6.000 na 3 rate)2.000,00
4. Članarina150,00
5. Naknada za podizanje gotovine150,00
6. Kamata300,00
Ukupno dugovanje 17.600,00
Mesečna obaveza (5% na stavke 1+2)+(3+4+5+6)3.350,00


Vrsta kredita

Revolving kreditna kartica – American Express Blue

Valuta u kojoj se limit odobrava

EUR

Kriterijumi za indeksiranje

U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan povlačenja sredstava

Iznos limita

100 – 5.000 EUR

Period otplate

36 meseci

Depozit

bez depozita

Kamatna stopa

 • 18,43% na godišnjem nivou za potrošnju u RSD, fiksna
 • 12,60% na godišnjem nivou za potrošnju u EUR, fiksna

Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou

 • od 19,18% za potrošnju u RSD *
 • od 13,33% za potrošnju u EUR *
  *Osim u slučaju značajnih promena kursa dinara kada može biti i niža

Instrumenti obezbeđenja

- 2 menice

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Godišnja članarina

1.800 RSD

2 menice

100 RSD

Izveštaj kreditnog biroa

246 RSD

Vrsta kreditaRevolving kreditna kartica – American Express Blue
Valuta u kojoj se odobrava limitEUR
Kriterijumi za indeksiranje

U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan povlačenja sredstava

Iznos limita5.000 EUR
Depozit/
Period otplate36 meseci
Iznos prve rate*

28.149,48 RSD
ukoliko je celukupan limit potrošen u RSD

250 EUR i 150,00 RSD
ukoliko je celokupan limit potrošen u EUR

Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
 • 18,43% za potrošnju u RSD, fiksna
 • 12,60% na za potrošnju u EUR, fiksna
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou
 • 19,18% za potrošnju u RSD
 • 13,33% za potrošnju u EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Godišnja članarina1.800 RSD
Izveštaj kreditnog biroa246 RSD
2 menice100 RSD

(*) iznos prve revolving rate je 5% od ostvarene potrošnje u prvom obračunskom periodu i stoga ne uključuje kamatu (kamata se za prvi obračunski period ne obračunava), dok svaka sledeća revolving rata predstavlja zbir iznosa 5% (minimalno 100 RSD/5EUR) od ostatka duga, celokupnog iznosa obračunate kamate, pripadajuće naknade i iznosa dospele rate u slučaju plaćanja na rate. Svaka rata u okviru kupovine na rate dospeva na naplatu u celosti počev od prvog obračunskog perioda nakon obavljene kupovine, ulazi u minimalnu mesečnu obavezu za plaćanje i na istu se ne obračunava revolving kamata.

Druge obračune sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri banke.

Ostale naknade vezane za ovu karticu možete naći na sajtu Banca Intesa u okviru Tarifnika banke.

Otkrijte svet povlastica, popusta i pogodnosti koje American Express bira za vas. Selects program možete koristiti širom sveta na nekoliko hiljada prodajnih mesta: u restoranima, hotelima, spa centrima, rent-a-car i turističkim agencijama širom sveta.

Detaljnu listu ponuda možete pogledati na sajtu http://www.amexnetwork.com/selects

Godišnja članarina za American Express® Blue kreditnu karticu iznosi 1.800 dinara za osnovnu karticu i 900 dinara za svaku dodatnu karticu i otplaćuje se na 12 mesečnih rata.

Potrebna dokumenta