Dina debitna kartica

DinaCard je nacionalna debitna platna kartica i može se koristiti samo na teritoriji Srbije.

  • Pogodnosti

Prilikom otvaranja platnog računa dobijate Dina debitnu karticu sa kojom ste u mogućnosti da raspolažete novčanim sredstvima sa svog tekućeg računa:

  • podižete gotov novac korišćenjem platne kartice bez naknade sa bankomata Banca Intesa
  • plaćate platnom karticom na prodajnom mestu trgovca obeleženim DinaCard znakom
  • podižete gotov novac korišćenjem platne kartice na bankomatima drugih banaka u zemlji obeleženim DinaCard znakom u skladu sa Tarifom naknada Banca Intesa.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.