SLOBODA

Plaćajte Banca Intesa Visa Infinite karticom na prodajnim mestima trgovaca u zemlji i inostranstvu, putem interneta i na prodajnim mestima obeleženim Visa znakom. Iskusite jednostavnost beskontaktnog plaćanja, a možete podizati i gotov novac korišćenjem platne kartice na bankomatima.

Na Vašu Infinite karticu možete, po ličnom izboru, ovlastiti neograničen broj dodatnih korisnika, koji će uživati u istim benefitima obezbeđenim za osnovnu karticu.

Za više informacija obratite se Magnifica savetniku u ekspozituri ili na za Vas posebno obezbeđen 24/7 broj telefona +381 11 310 88 66.

Usluge koje obezbeđuje VISA kartičarska organizacija prezentovane su na zvaničnoj internet stranici https://rs.visa.com/ i podložne su promeni.


Stanovništvo