BEZBRIŽNOST

I kada ste na putu i kada ste kod kuće, možete računati 24 časa na pomoć koju Vam obezbeđuje Banca Intesa Visa Infinite kartica.

Kao Vaš prijatelj u nevolji, omogućava Vam pomoć i pokriće nenadanih troškova na putu za neograničen broj slučajeva godišnje kada je u pitanju:

  • popravka vozila, u slučaju manjeg kvara (ispražnjen pneumatik, manji mehanički, električni ili elektronski kvarovi npr. ispražnjen akumulator, pokidan remen, manji kvarovi na sistemu hlađenja, pregoreli osigurači itd.) u vrednosti do 50 EUR u Srbiji, odnosno do 75 EUR u Evropi, po pojedinačnoj intervenciji,
  • prevoz vozila u slučaju kvara do 200 km u Srbiji, odnosno do 250 km u Evropi, po pojedinačnoj intervenciji,
  • besplatan prevoz vozila u slučaju saobraćajne nezgode do najbližeg servisa bez limita u kilometraži za slučajeve koji se dese na teritoriji Srbije i Evrope,
  • besplatan prevoz vozača i putnika, do odredišta ili prebivališta, bez limita u kilometraži,
  • zamensko vozilo najviše klase, u iznosu do 100 EUR rentiranja po danu i periodu do 3 dana,
  • smeštaj u hotelu sa minimalno četiri zvezdice u iznosu do 100 EUR po osobi, u trajanju do 3 dana,
  • servisne informacije.

Paket asistencije se odnosi na fizičko lice dok aktivno upravlja vozilom koje je predmet asistencije.

Ukoliko Vam zatreba pomoć u kući, zahvaljujući ovoj kartici možete računati na pokriće kompletnih troškova usluge majstora bez novčanog limita, za tri slučaja godišnje, koji uključuju:

  • organizaciju dolaska i usluga majstora,
  • usluge vodoinstalatera, električara, stolara, bravara i staklara,
  • pokriće troškova sitnih materijala potrebnih za popravku, ukupne vrednosti do 15 EUR.

Troškove ostalih delova i materijala neophodnih za popravke snosi korisnik servisa.

Zatražite pomoć lako kada Vam zatreba, 24/7, prijavite slučaj odmah po nastajanju, pozivom na broj telefona +381 11 655 65 29 i pratite uputstva operatera.

Stanovništvo