Autokasko osiguranje

Kasko osiguranje je osiguranje motornih vozila, koje vam pomaže da otklonite posledice štete na vašem vozilu i vratite automobil u prethodno stanje. Važno je da znate da ako u saobraćaju oštetite vozilo druge osobe, vaša odgovornost je pokrivena polisom osiguranja od autoodgovornosti, ali ako vašom krivicom oštetite svoje vozilo - rešenje je kasko osiguranje.

Kasko osiguranje je dobrovoljno osiguranje vozila i u svim poslovnicama Banca Intesa možete ugovoriti raznovrsno i sveobuhvatno pokriće preko Wiener Städtische osiguranja. Na raspolaganju su vam četiri paketa osiguranja i to:

  • Paket rizika A koji obuhvata rizik saobraćajne nezgode u slučaju sudara sa jednim ili više drugih poznatih vozila.
  • Paket rizika B koji obuhvata sledeće rizike: požar, udar groma, oluja, grad (tuča), snežna lavina, poplava, bujica i visoka voda, saobraćajna nezgoda u slučaju sudara sa jednim ili više drugih poznatih vozila.
  • Paket rizika C koji obuhvata sledeće rizike: požar, udar groma, oluja, grad (tuča), snežna lavina, saobraćajna nezgoda, pad ili udar nekog predmeta, iznenadno termičko ili hemijsko delovanje spolja, eksplozija, pad vazdušne letilice, manifestacije ili demonstracije, zlonamerni postupci ili obesti trećih lica, životinjski ugrizi, oštećenja tapaciranih delova vozila nastalih prilikom pružanja pomoći licima koja su povređena u saobraćajnoj ili nekoj drugoj nezgodi, namerno prouzrokovanje štete na osiguranoj stvari u cilju sprečavanja veće štete na toj ili drugoj stvari ili licima, poplava, bujica i visoka voda, odron zemljišta ili obrušavanje zemljišta i stena i potapanje.
  • Paket rizika D koji obuhvata sledeće rizike: požar, udar groma, oluja, grad (tuča), snežna lavina, saobraćajna nezgoda, pad ili udar nekog predmeta, iznenadno termičko ili hemijsko delovanje spolja, eksplozija, pad vazdušne letilice, manifestacije ili demonstracije, zlonamerni postupci ili obesti trećih lica, životinjski ugrizi, oštećenja tapaciranih delova vozila nastalih prilikom pružanja pomoći licima koja su povređena u saobraćajnoj ili nekoj drugoj nezgodi, namerno prouzrokovanje štete na osiguranoj stvari u cilju sprečavanja veće štete na toj ili drugoj stvari ili licima, poplava, bujica i visoka voda, odron zemljišta ili obrušavanje zemljišta i stena, potapanje, neovlašćeno korišćenje vozila, krađa vozila, razbojnička krađa i razbojništvo.
Trajanje ugovora definiše se sporazumno između ugovarača osiguranja i zastupnika u osiguranju, a ugovor može biti:

  • kratkoročni, sa određenim rokom trajanja koji ne može biti duži od jedne godine;
  • višegodišnji, sa određenim rokom trajanja koji ne može biti kraći od jedne godine.