Putno osiguranje

Putno osiguranje pruža efikasnu i profesionalnu pomoć u iznenadnim situacijama koje vas i vaše najmilije mogu zadesiti na putu ili tokom boravka u inostranstvu. Traženje pomoći i pokrivanje medicinskih i drugih usluga u inostranstvu mogu biti veoma skupi i komplikovani. Uz polisu Wiener Städtische putnog osiguranja obezbeđujete da navedene troškove, u slučaju neželjenih dešavanja, umesto Vas, pokrije osiguranje.

Ugovor o putnom osiguranju mora se zaključiti pre početka putovanja, a moguće je ugovoriti polisu individualnog, porodičnog ili grupnog putnog osiguranja. Putno osiguranje može se ugovoriti za lica starosti od najmanje tri meseca do maksimalno navršene 83 godine. Sa polisom možete putovati u sve zemlje sveta, a dobro bi bilo da znate da se za neke destinacije uključuju tarifni doplaci koji utiču na visinu premije osiguranja.

Osnovno pokriće uz putno osiguranje obuhvata sledeće usluge:

 • Medicinska evakuacija i repatrijacija.
 • Lekarski saveti.
 • Preporuke lokalnih lekara specijalista.
 • Hitne stomatološke usluge.
 • Repatrijacija posmrtnih ostataka.
Dodatno pokriće proširuje spektar usluga. Uključuje usluge osnovnog pokrića i dodatno pruža sledeće:

 • Traženje i spašavanje.
 • Hitna dostava lekova.
 • Usluge prevodioca.
 • Slanje i primanje hitnih poruka.
 • Repatrijacija drugih osiguranika učesnika u nesreći.
 • Upućivanje bliske osobe.
 • Pratnja maloletne dece.