Osiguranje otplate kredita

Osiguranje otplate kredita namenjeno je klijentima banke koji koriste keš ili refinansirajuće kredite i žele da obezbede finansijsku podršku ako zbog životnih okolnosti više ne budu u mogućnosti da izmiruju obaveze po kreditu. Pruža nekoliko pokrića i obuhvata neželjene situacije koje mogu uticati na izmirenje vaših obaveza po kreditu i ugroziti finansijsku stabilnost vas i vaših najmilijih.

Ova vrsta osiguranja pokriva sledeće rizike, zbog kojih može biti ugrožena Vaša obaveza po ugovoru o kreditu:

  • Smrt kao posledica nesrećnog slučaja.
  • Trajni invaliditet osiguranika kao posledica jednog nesrećnog slučaja (nezgode) koji je veći od 50 odsto.
  • Privremena sprečenost za rad (bolovanje).
  • Gubitak zaposlenja - dobijanje otkaza osiguranika od strane poslodavca, nezavisno od volje osiguranika.
U slučaju smrti usled nezgode ili trajnog invaliditeta osiguravajuća kuća će isplatiti ostatak duga po kreditu. Ako dođe do bolovanja ili izgubite posao, osiguranje pokriva isplatu kredita u četiri meseca po osiguranom slučaju, odnosno 12 mesečnih rata ukupno za vreme trajanja ugovora.

Trajanje ugovora o osiguranju jednako je trajanju ugovora o kreditu, a osiguranje mogu ugovoriti osobe od 18 godina starosti do najviše 63 godine kada su u pitanju pokrića za rizike gubitak zaposlenja i privremena sprečenost za rad, odnosno do najviše 65 godina starosti za pokriće od rizika smrti kao posledica nesrećnog sliučaja i trajnog invaliditeta.
Spisak ekspozitura koje imaju savetnike sa licencom za prodaju osiguranja:

Ekspoziture