Osiguranje domaćinstva

Uz osiguranje kuća, stanova nudimo vam mogućnost da obezbedite finansijsku podršku u slučaju iznenadnih događaja koji mogu da ugroze vašu imovinu. Uz polisu Wiener Städtische osiguranja najkraći je put ka izlasku iz neželjene situacije i povratak imovine u pređašnje stanje.

Osiguranje domaćinstva u poslovnicama Banca Intesa moguće je ugovoriti kao osiguranje uz kredit banke, ali i kao samostalan proizvod. Ovaj program osiguranja mogu ugovoriti fizička i pravna lica, a trajanje ugovora o osiguranju je jednako trajanju ugovora o kreditu, kada se polisa ugovara uz kredit. Ukoliko se osiguranje ugovara kao samostalan proizvod, onda trajanje osiguranja sporazumno definišu ugovarač osiguranja i zastupnik u banci.

Polisa osiguranja pokriva osigurani objekat i stvari u njima od brojnih rizika i to: požar i druge opasnosti, izlivanje vode iz instalacija, lom stakla, lom vodovodnih i kanalizacionih cevi i instalacija za grejanje toplom vodom ili parom iz sastava građevinskog objekta, odgovornost prema trećim licima, provalna krađa i razbojništvo.

U poslovnicama Banca Intesa moguće je ugovoriti različite pakete osiguranja koje kombinacijom raznovrsnih pokrića pružaju sveobuhvatnu finansijsku zaštitu za vaše domaćinstvo i stvari u njemu.Primer:

Za osiguranje kuće ili stana u Paketu I (Basic) pokriveni je rizik požara i drugih opasnosti do sume osiguranja od 3.500.000 dinara, kao i rizik izliva vode iz instalacije do iznosa od 350.000 dinara. Godišnja premija osiguranja za ovo pokriće je 2.758 dinara.