Štedno Životno osiguranje

Životno osiguranje sa štednom komponentom

Imate li polisu životnog osiguranja, jedinog proizvoda osiguranja koje osim sigurnosti pruža i mogućnost da uštedite? Više od 90% građana Republike Srbije će negativno odgovoriti na ovo pitanje, ali ako ste među njima – obavezno pročitajte nastavak ovog teksta!

Štedno životno osiguranje je jedinstvena prilika za svakog pojedinca da, bez ikakvog početnog kapitala ili ušteđevine, na organizovan i efikasan način obezbedi sebe i svoju porodicu u budućnosti. Tek svaki deseti stanovnik Republike Srbije ima zaključenu ovakvu polisu, u nekim razvijenijim zemljama prosek je jedna polisa po stanovniku, a postoje i primeri zemalja gde je to čak 2-3 polise po glavi stanovnika. Ipak, i kod nas se polako menjaju svest i predrasude vezane za životno osiguranje i na to počinje da se posmatra kao nešto vrlo potrebno i poželjno za pojedinca i porodicu, a sve manje kao na luksuz.

Simboličnim izdvajanjima za mesečne premije, na duge staze se stiže do značajnijih osiguranih suma, odnosno – životne štednje po isteku trajanja polise. Osnovni princip jeste - štedite kroz životno osiguranje i budite osigurani u isto vreme. Sredstva izdvojena na ovaj način mogu biti upotrebljena od strane osiguranika za različite stvari u budućnosti koje je prvobitno i planirao, ali se ti planovi vremenom mogu i menjati. U skladu sa potrebama i željama samog osiguranika, polisa štednog životnog osiguranja se može ugovoriti sa idejom da po isplati bude iskorišćena kao dopuna penziji, za školovanje dece, kao pomoć deci po završenim studijama, da sebi kupimo novi automobil ili da naprosto udovoljimo sebi i odemo na put oko sveta nakon napornog radnog veka... Lista želja i korisnih stvari koje na ovaj način možemo postići je ogromna i čini se – neiscrpna. Potrebno je samo krenuti sa životnim osiguranjem. Nikada nije kasno, ali što pre – to bolje! Imate viziju budućnosti, stabilna mesečna primanja, ali i osećaj da nikako ne možete nešto da uštedite i da uvek krećete iz početka? Ovo osiguranje je kao stvoreno za vas!

Štedno životno osiguranje se najčešće može grupisati u:

 • životno osiguranje namenjeno školovanju i budućnosti dece
 • osiguranje života namenjeno porodici ili osiguraniku po isteku perioda osiguranja

Pored finansijske zaštite u slučaju tragičnog događaja i akumuliranja životne ušteđevine, posedovanje polise osiguranja života ima i druge prednosti. Na primer, polisa životnog osiguranja, po isteku treće godine trajanja osiguranja, ima svojstva hartije od vrednosti i u tom smislu se može koristiti kao sredstvo obezbeđenja u nekim finansijskim transakcijama.

Osiguranje života je proizvod koji u potpunosti pokriva dva osigurana slučaja: "doživljenje" (istek perioda osiguranja) i smrt osiguranika. Odlučite se za neki od proizvoda iz naše bogate ponude:

 • Providence – najveća štedna komponenta i mogućnost isplate osigurane sume po doživljenju na rate,
 • Complete - Karakteristike životnog osiguranja Complete Double:
 1. višegodišnje životno osiguranje, devizno, sa štednjom;
 2. po isteku perioda životnog osiguranja celokupna osigurana suma isplaćuje se jednokratno;
 3. u slučaju prirodne smrti celokupna osigurana suma životnog osiguranja se isplaćuje jednokratno;
 4. u slučaju smrti usled nesrećnog slučaja isplaćuje se dvostruka osigurana suma životnog osiguranja;
 5. osiguranik sam bira korisnika(e) polise životnog osiguranja, koji mu može i ne mora biti srodnik – osigurana suma se isplaćuje u roku od 15 dana
 6. osiguranik bira dinamiku plaćanja životnog osiguranja: mesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje ili jednokratno;
 • Complete Pro – proizvod koji osim klasičnih pokrića i štednje, nudi i pokriće u slučaju obolevanja jedne od dvadeset teških bolesti,
 • Stipendijska renta – namenska polisa koja generiše fond za školovanje deteta i istovremeno osigurava život roditelja.

Karakteristike Životnog osiguranja sa štednom komponentom – Complete Double:

 • višegodišnje životno osiguranje, devizno, sa štednjom;
 • po isteku perioda životnog osiguranja celokupna osigurana suma isplaćuje se jednokratno;
 • u slučaju prirodne smrti celokupna osigurana suma životnog osiguranja se isplaćuje jednokratno;
 • u slučaju smrti usled nesrećnog slučaja isplaćuje se dvostruka osigurana suma životnog osiguranja;
 • osiguranik sam bira korisnika(e) polise životnog osiguranja, koji mu može i ne mora biti srodnik – osigurana suma se isplaćuje u roku od 15 dana i ne podleže ostavinskoj raspravi;
 • osiguranik bira dinamiku plaćanja životnog osiguranja: mesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje ili jednokratno;
 • mogućnost ugovaranja dopunskog osiguranja za invaliditet usled nesrećnog slučaja i bolničke dane.