Međunarodno putno osiguranje

Pasoš, novčana sredstva, odobren godišnji odmor, izabrana destinacija, dobra volja i širok osmeh na vašem licu… Sve je tu. Polisa putnog osiguranja? Ne dozvolite da vam ova slučajno propuštena “sitnica” naruši zasluženi odmor i opuštanje… Ova polisa je za vas!

Polisa međunarodnog putnog osiguranja predstavlja sredstvo plaćanja hitnih medicinskih usluga na putovanju i tokom boravka van granica Republike Srbije. Na svakom putovanju moguće su situacije u kojima neka neprijatnost može da poremeti vaše planove. Ukoliko nastupe zdravstveni problemi na putovanju u inostranstvu nudimo vam jedino sigurno rešenje – međunarodno putno osiguranje! Nemojte da dozvolite da nepredviđene okolnosti pokvare jedan lep odmor i divne uspomene.

Vrste pokrića:

Standard pokriće međunarodnog putnog osiguranja: plaćanje troškova bolničkog (hospitalizacija) i vanbolničkog (ambulantno) lečenja, transport do najbližeg lekara, upućivanje na lekara, lekarski saveti, praćenje zdravstvenog stanja osiguranika, poseta bolesnom detetu, zajednički smeštaj sa bolesnim detetom, poseta bliske osobe, korišćenje prevodioca u slučaju hitnosti.

Gold pokriće međunarodnog putnog osiguranja: Standard + usluge putne asistencije i usluge pravne asistencije i pozajmice novčanih sredstava, informisanje pre putovanja, povratak dece koja su ostala bez staranja, administrativna pomoć u slučaju krađe dokumenata, pronalaženje i preusmeravanje prtljaga, informacije u vezi sa šlep-službom, novčana pozajmica u slučaju razbojništva, informacije o advokatima, nadoknada zbog bolničkog lečenja za vreme putovanja – ukoliko usled osiguranog slučaja osiguranik provede najmanje 72 sata neprekidno na bolničkom lečenju u skladu sa Uslovima, Osiguravač će isplatiti fiksnu nadoknadu u visini novčanog iznosa navedenog na polisi/potvrdi.