Osiguranje u Banca Intesa

U saradnji sa našim partnerima iz oblasti osiguranja predstavljamo vam bogatu ponudu Životnih i Neživotnih osiguranja. U velikom broju ekspozitura Banke možete zaključiti neku od polisa osiguranja iz ponude, bilo da je u pitanju osiguranje vezano za kredit ili ne.

Generali Osiguranje Srbija

Generali Osiguranje Srbija je na domaćem tržištu osiguranja najveća osiguravajuća kompanija sa stranim kapitalom i lider u životnom i zdravstvenom  osiguranju. Član je Generali grupe koja zauzima vodeću poziciju u Evropi. Ambicija Generali Osiguranja Srbija je da kroz razvijenu distributivnu mrežu klijentima nudi inovativna rešenja prilagođena njihovim potrebama i tako postane njihov doživotni partner.  Generali Osiguranje Srbija je prva Family Friendly finansijska organizacija u Srbiji, a od 2017. godine je deo globalne inicijative The Human Safety Net u sklopu koje  sprovodi program za porodice koji promoviše pravo sve dece na jednake životne šanse.

Saznaj više

Wiener Städtische osiguranje

Osnovano kao greenfield investicija Vienna Insurance grupe (VIG), vodeće osiguravajuće kompanije u Centralnoj i Istočnoj Evropi, Wiener Städtische osiguranje posluje u Srbiji od 2003. godine. Sa 1.300 zaposlenih i više od 40 poslovnica širom zemlje, za građane i privredu ima sveobuhvatnu ponudu osiguravajućih usluga. VIG je najveća austrijska osiguravajuća kompanija, koja posluje u 25 zemalja Evrope, zapošljava oko 25.000 ljudi ima više od 20 miliona zadovoljnih klijenata.

Saznaj više