Senior Keš kredit za penzionere

Senior Keš gotovinski kredit za penzionere omogućiće vam da dođete do dodatnih novčanih sredstava uz jednostavnu i brzu proceduru. Fiksna mesečna kamata i životno osiguranje koje ćete imati za vreme otplate kredita neke su od brojnih pogodnosti koje smo vam pripremili.

Senior Keš kredit možete uzeti ako ste penzioner i imate između 55 i 79 godina, odnosno najviše 80 godina u trenutku otplate poslednje rate, bez obzira na to da li penziju primate preko platnog računa Banca Intesa

Podnesite zahtev za Senior Keš gotovinski kredit, koji dobijate sa sledećim pogodnostima:

 • Duži period otplate kredita
 • Veći iznos kredita
 • Fiksna rata u dinarima
 • Bez učešća i bez žiranata
 • Bez obaveze prenosa penzije u Banca Intesa
 • Životno osiguranje, bez naknade***

Zahtev za Senior Keš kredit možete podneti u bilo kojoj ekspozituri Banca Intesa uz priložena sledeća dokumenta:

 • Ličnu kartu
 • Penzione čekove za poslednja tri meseca
 • Ukoliko penziju ne primate preko platnog računa u Banca Intesa, potrebno je da prilikom realizacije kredita dostavite overen obrazac administrativne zabrane. Obrazac se dobija u Banci prilikom podnošenja zahteva za kredit, a overava se u PIO fondu.
 • Osnovne informacije
 • Reprezentativni primer za klijente
 • Reprezentativni primer za neklijente
 • Kreditni kalkulator

Vrsta kredita Senior Keš gotovinski kredit u dinarima
Valuta kredita RSD
Kriterijum za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita 50.000 – 1.500.000 RSD
Učešće Bez učešća
Period otplate 12 - 71 meseci
Kamatna stopa 14% godišnje, fiksna
Naknada za obradu kreditnog zahteva 1% klijenti*, 2% neklijenti**
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Trošak kreditnog biroa

246 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja
Bez dodatnih troškova

* Fizičko lice koje prima penziju preko platnog računa Banca Intesa.

** Fizičko lice koje ne prima penziju preko platnog računa Banca Intesa.

*** Životno osiguranje se odnosi samo na otplatu kredita u slučaju nastupanja osiguranog rizika, odnosno u slučaju smrti korisnika kredita.

Reprezentativni primer za klijente* na dan 22.12.2020.
Vrsta kredita Senior Keš gotovinski kredit u dinarima
Valuta kredita RSD
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita 50.000 RSD   200.000 RSD
Period otplate 12 meseci   48 meseci
Mesečna rata 4.494 RSD   5.485 RSD

Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)

14%, fiksna

 

14%, fiksna

Naknada 500 RSD   2.000 RSD
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu 54.669 RSD   265.513 RSD
EKS
(na godišnjem nivou)
18,48%   15,86%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Trošak kreditnog biroa 246 RSD

* Fizičko lice koje prima penziju preko platnog računa Banca Intesa.

** Životno osiguranje se odnosi samo na otplatu kredita u slučaju nastupanja osiguranog rizika, odnosno u slučaju smrti korisnika kredita.

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke

Reprezentativni primer za neklijente* na dan 22.10.2020.
Vrsta kredita   Senior Keš gotovinski kredit u dinarima
Valuta kredita   RSD
Kriterijumi za indeksiranje   Nema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita   50.000 RSD   200.000 RSD
Period otplate   12 meseci   48 meseci
Mesečna rata   4.494 RSD   5.485 RSD

Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)

 

14%, fiksna

 

14%, fiksna

Naknada   1.000 RSD   4.000 RSD
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu   57.509 RSD   276.873 RSD
EKS
(na godišnjem nivou)
  31,22%   18,78%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Trošak kreditnog biroa   246 RSD      
Trošak održavanja osnovnog platnog računa za korisnike kredita koji nemaju osnovni platni račun   195 RSD

*Fizičko lice koje ne prima penziju preko platnog računa Banca Intesa.

*** Životno osiguranje se odnosi samo na otplatu kredita u slučaju nastupanja osiguranog rizika, odnosno u slučaju smrti korisnika kredita.

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke

Kreditni kalkulator

Iznos kredita,Iznos kredita (RSD)
50.000,00
1.500.000,00
Broj rata
12
83
Iznos rate (RSD)

Rezultati kalkulacije su informativnog karaktera