Laki Keš kredit u dinarima

Pravo rešenje u situacijama kada vam je brzo potrebna manja količina novca

Laki Keš gotovinski kredit možete dobiti bez obzira na to da li zaradu ili penziju primate preko platnog računa u Banca Intesa ili ne, a zahtev možete podneti putem Intesa Online usluge elektronskog bankarstva, kao i u bilo kojoj ekspozituri Banke.

Pogodnosti Laki Keš kredita:  • Fiksna rata u dinarima tokom celog perioda otplate
  • Bez obaveze prijema zarade u Banca Intesa
  • Minimalna sredstva obezbeđenja u vidu samo jedne menice
  • Uslovi kredita za klijente
  • Reprezentativni primer za klijente
  • Reprezentativni primer za neklijente
  • Kreditni kalkulator
Laki Keš gotovinski kredit u dinarima
Vrsta kreditaLaki Keš gotovinski kredit u dinarima
Valuta kreditaRSD
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita20.000 - 120.000 RSD
Period otplate6 ili 12 meseci
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
klijenti*neklijenti**
7,95% fiksna7,95% fiksna
Instrumenti obezbeđenja1 menica
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva*2% na iznos kredita
**3% na iznos kredita

1 menica

Izveštaj kreditnog biroa

50 RSD

246 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja
Bez dodatnih troškova
* Navedeni uslovi važe za zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u Banca Intesa, kao i fizička lica koja primaju penziju preko platnog računa u Banca Intesa.

** Navedeni uslovi važe za zaposleno na neodređeno vreme, koje ne prima platu preko platnog računa u Banca Intesa, kao i fizička lica koja ne primaju penziju preko platnog računa u Banca Intesa.
Reprezentativni primer za klijente* na dan 1.4.2020.
Vrsta kreditaLaki keš gotovinski kredit u dinarima
Valuta kreditaRSD
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje


Klijenti *
Iznos kredita
100.000 RSD
Period otplate

12 meseci
Mesečna rata

8.702,50 RSD
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)

7.95%, fiksna
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu

106.726 RSD
EKS

(na godišnjem nivou)


13,21%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva**
2.000 RSD
1 menica
50 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa
246 RSD

* Reprezentativni primer važi za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u Banca Intesa, kao i fizička lica koja primaju penziju preko platnog računa u Banca Intesa.

** Naknada za obradu kredita je uračunata u ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke.

Reprezentativni primer za neklijente* na dan 25.12.2019.
Vrsta kreditaLaki keš gotovinski kredit u dinarima
Valuta kreditaRSD
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje


Neklijenti *
Iznos kredita
100.000 RSD
Period otplate

12 meseci
Mesečna rata

8.703 RSD
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)

7,95%, fiksna
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu

110.070 RSD
EKS

(na godišnjem nivou)


20,43%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva**
3.000 RSD
1 menica
50 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa
246 RSD

* Reprezentativni primer važi za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje ne prima platu preko platnog računa u Banca Intesa, kao i fizička lica koja ne primaju penziju preko platnog računa u Banca Intesa.

** Naknada za obradu kredita je uračunata u ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu.

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke.

Kreditni kalkulator

Izračunajte svoju ratu keš kredita uz naš kreditni kalkulator.

Kreditni kalkulator

Iznos kredita,Iznos kredita (RSD)
20.000,00
120.000,00
Broj rata
6
12
Iznos rate (RSD)

Rezultati kalkulacije su informativnog karaktera

Potrebna dokumenta