Intermezzo keš kredit putem Intesa Online

 

Kroz nekoliko jednostavnih koraka podnesite zahtev za Intermezzo keš kredit putem Intesa Online pod povoljnijim uslovima koji važe do 31.05.2021.godine i za 15 minuta* novac može biti na vašem platnom računu. 

Potrebno je samo da imate registrovanu Intesa Online uslugu, kao i da primate platu preko platnog računa u Banca Intesa duže od 7 meseci.

Ukoliko imate Intesa Online uslugu elektronskog bankarstva a niste je dugo koristili, možete je reaktivirati u samo nekoliko koraka bez odlaska u Banku. Pogledajte Uputstvo za reaktivaciju i već danas pogledate svoju ponudu za gotovinsku kredit.

Prednosti Intermezzo keš kredita

 

  • Fiksna kamatna stopa do 71 meseca
  • Pauza u otplati kredita, onda kad vam je to potrebno
  • Bez depozita i učešća
  • Novac može biti na računu i za 15 minuta, bez odlaska u banku

Pogledajte kako da u nekoliko koraka podnesete zahtev

  • Opis kredita
  • Reprezentativni primer za klijente
Intermezzo gotovinski kredit u dinarima
Vrsta kredita Gotovinski kredit uz mogućnost odlaganja plaćanja anuiteta u dinarima
Valuta kredita RSD
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita 50.000 - 2.250.000 RSD
Period otplate 18 - 71 meseci
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
klijenti**
Za period otplate do 71 meseca

8,99% fiksna

Instrumenti obezbeđenja 1 menica

 

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva

Bez naknade

Izveštaj Kreditnog biroa

246 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja

Bez dodatnih troškova.

** Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u Banca Intesa.

Reprezentativni primer za klijente* na dan 27.04.2021.

Vrsta kredita

Gotovinski kredit uz mogućnost odlaganja plaćanja anuiteta u dinarima

Valuta kredita

RSD

Kriterijumi za indeksiranje

Nema kriterijuma za indeksiranje

Iznos kredita

200.000 RSD

Period otplate

36 meseci

Mesečna rata

6.371,43 RSD

Kamatna stopa (na godišnjem nivou)

8,99% fiksna

EKS (na godišnjem nivou)

9,62%

Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu 229.667,60 RSD    

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Izveštaj kreditnog biroa

 

246 RSD

** Reprezentativni primer važi za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u Banca Intesa duže od 7 meseci.

Kreditni kalkulator

Iznos kredita,Iznos kredita (RSD)
50.000,00
2.250.000,00
Broj rata
18
71
Iznos rate (RSD)

Rezultati kalkulacije su informativnog karaktera

 *Čekanje na odgovor može biti i duže od 15 minuta, u slučaju da je zahtev za kredit podnet u periodu od 22 do 06h, ili ukoliko je neophodna dodatna analiza kreditnog zahteva.