Potrebna vam je dodatna finansijska podrška za ostvarenje vaših planova? Kod nas, u Banca Intesa, na nju možete da računate u svakom trenutku, sada i uz specijalne uslove za Intermezzo keš kredit koje smo do kraja maja pripremili za vas!

 

Povoljnije kamatne stope

 

Bez naknade za obradu kredita

 

Bez depozita i učešća

 

Pauza u otplati kredita kada je to vama potrebno

U zavisnosti od Vaših potreba, a u skladu sa iznosom i ročnošću, Banca Intesa je pripremila atraktivne kamatne stope za Intermezzo keš kredit.

Reprezentativni primer

Ostavite nam vaše podatke u okviru kontakt forme, a naš savetnik će vas pozvati u najkraćem mogućem roku, pripremiti vam i poslati ponudu prilagođenu vašim planovima i mogućnostima.
Reprezentativni primer za klijente* na dan 15.12.2020.

Vrsta kredita

Gotovinski kredit uz mogućnost odlaganja plaćanja anuiteta u dinarima

Valuta kredita

RSD

Kriterijumi za indeksiranje

Nema kriterijuma za indeksiranje

Iznos kredita

200.000 RSD

300.000

500.000 RSD

Period otplate

60 meseci

71 mesec

71 mesec

Mesečna rata

4.465,88 RSD

5.947,90 RSD

9.004,74 RSD

Kamatna stopa (na godišnjem nivou)

12% fiksna

12% fiksna

8,46% varijabilna**

Naknada

2.000 RSD

2.000 RSD

5.000 RSD

EKS (na godišnjem nivou)

13,44%

13,35%

9,35%
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu 270.248,81 RSD 425.596,99 RSD 644.632,73 RSD    

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

1 menica

50 RSD

Izveštaj kreditnog biroa

 

246 RSD

 

* Reprezentativni primer važi za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u Banca Intesa.

**Usklađivanje vrednosti 6m BELIBOR-a vrši se šestomesečno sa vrednošću 6m BELIBOR-a na datume 30.04. i 31.10. Primenjuje se za naredni šestomesečni period za dospeća anuiteta počev od 25. juna i 25. decembra. Prilikom iskazivanja kamatne stope uzet 6M BELIBOR na dan 31.10.2020. godine koji iznosi 1,21%.

Reprezentativni primer za neklijente na dan 15.12.2020.

Vrsta kredita

Gotovinski kredit uz mogućnost odlaganja plaćanja anuiteta u dinarima

Valuta kredita

RSD

Kriterijumi za indeksiranje

Nema kriterijuma za indeksiranje

Iznos kredita

200.000 RSD

300.000 RSD

500.000 RSD

Period otplate

60 meseci

71 meseca

71 meseci

Mesečna rata

4.780,02 RSD

6.433,09 RSD

9.771,36 RSD

Kamatna stopa(na godišnjem nivou)

15% fiksna

15% fiksna

11,46% varijabilna**

Naknada

4.000 RSD

6.000 RSD

10.000 RSD

EKS (na godišnjem nivou) 17,46% 17,29% 13,15%

Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu

291.097,49 RSD

463.045,59 RSD

704.062,17 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

1 menica

50 RSD

Izveštaj kreditnog biroa

246 RSD

* Reprezentativni primer za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje ne prima platu preko platnog računa u Banca Intesa.

**Usklađivanje vrednosti 6m BELIBOR-a vrši se šestomesečno sa vrednošću 6m BELIBOR-a na datume 30.04. i 31.10. Primenjuje se za naredni šestomesečni period za dospeća anuiteta počev od 25. juna i 25. decembra. Prilikom iskazivanja kamatne stope uzet 6M BELIBOR na dan 31.10.2020. godine koji iznosi 1,21%.

Kreditni kalkulator

Fiksna kamatna stopa
Iskoristite kreditni kalkulator da izračunate svoju ratu. 

Kreditni kalkulator

Iznos kredita,Iznos kredita (RSD)
50.000,00
2.250.000,00
Broj rata
18
71
Iznos rate (RSD)

Rezultati kalkulacije su informativnog karaktera

Stanovništvo