Intesa SMS trajni nalog

Sada mi brinemo o tome da li su vaši računi za komunalne usluge, fiksni telefon, struju, postpejd usluge mobilne telefonije, usluge internet provajdera ili računi za kablovsku televiziju plaćeni. Svakog meseca, bez provizije, direktno s vašeg platnog računa prebacujemo sredstva i plaćamo vaše mesečne račune.

Intesa SMS trajni nalog je trajno rešenje za vaše račune uz dodatne pogodnosti:

Besplatna SMS obaveštenja

Banka preuzima obavezu da svakog meseca, bez provizije, s vašeg Intesa Hit platnog računa plaća mesečne račune i da vas besplatno putem SMS-a obaveštava o ishodu realizacije trajnog naloga. Trajni nalog možete potpisati za plaćanje računa kompanija s kojima Banca Intesa ima zaključen ugovor o poslovnoj saradnji.

SMS trajni nalog

Kontrolišite svoje troškove! Pre svake realizacije trajnog naloga dostavićemo vam SMS obaveštenje sa informacijom o visini zaduženja, kao i datumu kada će račun biti plaćen. Ukoliko želite, do datuma navedenog u SMS obaveštenju možete otkazati plaćanje računa. Ova pogodnost trenutno važi za račune kompanija Telekom, Telenor, A1, Infostan i Informatika Novi Sad, a u narednom periodu usluga će biti proširena i za račune drugih kompanija.

Potvrda o plaćenim računima

Pored toga, ukoliko vam je potrebno, imate i mogućnost da na kućnu adresu svakog meseca dobijate potvrdu o svim plaćanjima izvršenim elektronskim putem (SMS trajni nalog, Intesa Mobi, Intesa Online, telefonsko bankarstvo). Ova usluga naplaćuje se 40 dinara mesečno (troškovi štampe i distribucije).

Jednostavno aktiviranje usluge

Da biste aktivirali uslugu SMS trajni nalog, dovoljno je da odredite koje račune ćete plaćati putem trajnog naloga (broj računa nije ograničen) i primerke računa donesete u najbližu ekspozituru Banca Intesa.

Trošite slobodno vreme na lepše stvari. Plaćanje mesečnih računa prepustite nama!