Investicione usluge

Rukovodeći se konceptom univerzalnog bankarstva, Banca Intesa ad Beograd u svojstvu Ovlašćene banke prema Zakonu o tržištu kapitala u mogućnosti je da Vam pruži kompletnu uslugu za ostvarenje Vaših poslovnih ciljeva u Srbiji – od otvaranja vlasničkog i novčanog računima do posredovanja u trgovanju na domaćem finansijskom tržištu.

Kao član Beogradske berze,Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i kao ovlašćeni učesnik na primarnim aukcijama koje organizuje Uprava za javni dug Republike Srbije u mogućnosti smo da Vam pružimo usluge posredovanja kako na primarnom tako i na sekundarnom tržištu.

Naša najveća imovina je poverenje naših klijenata. Zbog toga im pružamo punu pažnju i posvećeni smo pronalaženju rešenja koje im najviše odgovara.

U okviru Banca Intesa ad Beograd, Odeljenje za investicione usluge je Ovlašćena banka koja obavlja investicione usluge i aktivnosti za koje je od Komisije za hartije od vrednosti dobila dozvolu za obavljanje delatnosti.

Pod investicionim uslugama u skladu sa prethodnim stavom podrazumevaju se sledeće investicione usluge i aktivnosti i dodatne usluge ovlašćene banke iz člana 2. Zakona:

 • prijem i prenos naloga za prodaju i kupovinu finansijskih instrumenata i izvršenje naloga za račun klijenta (brokerske usluge);
 • trgovanje za sopstveni račun (dilerski poslovi);
 • usluge pokroviteljstva u vezi sa ponudom i prodajom finansijskih instrumenata uz obavezu otkupa (usluge pokrovitelja);
 • usluge u vezi sa ponudom i prodajom finansijskih instrumenata bez obaveze otkupa (usluge agenta);
 • čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata za račun klijenta i sa tim povezane usluge;
 • administriranje novčanim sredstvima klijenta kolateralom;
 • Odobravanje kredita ili zajmova investitorima kako bi mogli da izvrše transakcije jednim ili više finansijskih instrumenata kada je društvo zajmodavac uključeno u transakciju;
 • usluge deviznog poslovanja u vezi sa pružanjem investicionih usluga;
 • istraživanje i finansijska analiza u oblasti investiranja ili drugi oblici opštih preporuka u vezi sa transakcijama finansijskim instrumentima;
 • usluge u vezi sa pokroviteljstvom;
 • investicione usluge i aktivnosti, kao i dopunske usluge koje se odnose na osnov izvedenog finansijskog instrumenta iz člana 2. tačke 1. podtač. 5., 6., 7. i 10. Zakona, a u vezi sa pružanjem investicionih usluga i aktivnosti, kao i dopunskih usluga.

Detaljnije informacije sadržane su u dokumentu Pravila poslovanja pri pružanju investicionih usluga (sekcija Dokumenta).