Brokersko-dilerske usluge

Kao lider na srpskom bankarskom tržištu, uslugama u ponudi dodali smo i usluge iz oblasti poslovanja sa hartijama od vrednosti kako biste sve svoje potrebe mogli zadovoljiti na jednom mestu.

  • Usluge
  • Korisne informacije
  • Dokumenta

Investicione usluge

Rukovodeći se konceptom univerzalnog bankarstva, Banca Intesa ad Beograd u svojstvu Ovlašćene banke prema Zakonu o tržištu kapitala u mogućnosti je da Vam pruži kompletnu uslugu za ostvarenje Vaših poslovnih ciljeva u Srbiji – od otvaranja vlasničkog i novčanog računima do posredovanja u trgovanju na domaćem finansijskom tržištu.

Kao član Beogradske berze,Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i kao ovlašćeni učesnik na primarnim aukcijama koje organizuje Uprava za javni dug Republike Srbije u mogućnosti smo da Vam pružimo usluge posredovanja kako na primarnom tako i na sekundarnom tržištu.

Naša najveća imovina je poverenje naših klijenata. Zbog toga im pružamo punu pažnju i posvećeni smo pronalaženju rešenja koje im najviše odgovara.

Saznaj više

Posebni uslovi za akcionare Telekoma

Banca Intesa je pripremila specijalne pogodnosti za zaposlene i bivše zaposlene koji su stekli pravo na akcije Telekom Srbija a.d. po osnovu radnog staža u preduzećima Telekom Srbija a.d. i JP PTT Srbija, ukoliko odluče da navedene akcije prodaju korišćenjem brokerskih usluga Banca Intesa.

Saznaj više

Klijenti naloge za trgovanje mogu da ispostave:

  • neposredno Ovlašćenoj banci (Odeljenju za investicione usluge); ponedeljak – petak, radno vreme od 08.30h -16.30h
  • ovlašćenoj ekspozituri za prijem naloga; ponedeljak – petak, u okviru radnog vremena ovlašćene ekspoziture 

Spisak ovlašćenih ekspozitura za prijem naloga:PREUZMITE

 

Podaci o trgovanju

 

Podaci o Odeljenju za investicione usluge:

adresa: Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd

e-mail: broker@bancaintesa.rs

tel. +381 11 201-3621

tel. +381 11 201-3622

tel. +381 11 201-1314