Upitnik za klijenta - pravno lice ili preduzetnik

U skladu sa zakonskom obavezom da formiramo i redovno ažuriramo poslovne profile svih klijenata, formirali smo"UPITNIK ZA KLIJENTA - PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK", koji svi klijenti Banca Intesa treba da popune.

Ukoliko niste ažurirali Vaš poslovni profil popunjavanjem Upitnika, molimo Vas da ga preuzmete ovde, popunite i dostavite Vašoj kontakt osobi u Banca Intesa.