Uplata pazara preko CDS uređaja

Ovaj način uplate pazara je prvenstveno namenjen firmama za koje uplate vrše zaposleni na prodajnim mestima u blizini lokacija na kojima je CDS uređaj dostupan.

Ova usluga predstavlja savremeno rešenje samostalne uplate pazara u ekspoziturama putem CDS uređaja na pouzdan i efikasan način.

Pristup uređaju omogućen je očitavanjem CID kartice nakon čega se u nekoliko koraka realizuje predaja pazara uz dobijanje slipa-potvrde o izvršenoj uplati.

Predaja pazara u gotovini, na navedeni način, podrazumeva:
  • jednostavan i brz proces predaje u trajanju od minut do tri minuta, u zavisnosti od iznosa
  • bez popunjavanja Naloga za uplatu
  • bez preuzimanja broja i čekanja u redovima
  • sredstva na računu su najkasnije za 1 sat nakon predaje

Iskoristite prednosti uplate pazara u gotovom novcu putem depozitnog CDS uređaja na sledećim lokacijama