Prijem pazara putem amanetnih pošiljki

Ukoliko posedujete račun u našoj Banci, nudimo vam dodatnu uslugu predaje gotovine i pazara u čekovima građana putem amanetnih pošiljki. Amanetne pošiljke obuhvataju upakovane pošiljke gotovog novca i čekova građana u sigurnosne transportne kese, koje se predaju na šalterima Banke ili se ubacuju u dnevno - noćne trezore Banke. Odobravanje vašeg računa se vrši po prijemu amanetne pošiljke, dok se otvaranje amaneta i komisijsko utvrđivanje stanja obavlja naknadno.

Ova usluga predstavlja ugovorni posao, gde se Ugovorom definišu prava i obaveza Banke i klijenta.

Predajom gotovine/pazara u čekovima građana, na navedeni način, postiže se:

  • siguran i brz način predaje, bez gubljenja vremena u redovima na šalterima Banke,
  • u neradnim danima i danima praznika siguran način predaje putem dnevno noćnih trezora,
  • odobravanje vašeg računa se vrši u vrlo kratkom vremenskom periodu.