Prenos neto zarada za zaposlene

Na osnovu posebno zaključenih Ugovora sa klijentima, Banca Intesa omogućava, da ukupan iznos neto zarada svih vaših zaposlenih, realizujete jednim Nalogom za prenos.

Isplatom zarada na navedeni način, postižete:

  • Maksimalnu tajnost iznosa pojedinačnih zarada zaposlenih
  • Da na vašem izvodu računa imate samo jednu transakciju na ukupan iznos neto zarada
  • Brz i efikasan način isplate zarada

Banka na osnovu vaše specifikacije pojedinačnih uplata dostavljene Banci putem fajla, na dogovorenu e-mail adresu, izvršava transakcije prenosa zarada na pojedinačne račune kod Banke i kod drugih banaka ili grupne uplate na račune kod drugih banaka.