Otvaranje računa i platni promet

Otvaranje dinarskih i deviznih platnih računa, kao i računa za posebne namene za domaća, ali i nerezidentna pravna lica, moguće je u bilo kojoj poslovnici u okviru naše poslovne mreže. Zahvaljujući činjenici da naša poslovna mreža pokriva celu teritoriju zemlje uvid u stanje i promet računa kao i prijem gotovinskih uplata možete ostvariti u najbližoj poslovnici u vašem gradu. Mi pratimo savremene tokove elektronskog poslovanja i nudimo vam jednostavnu, brzu i sigurnu uslugu elektronskog bankarstva.

Ukoliko posedujete račun u našoj banci, možete primati gotovinske uplate na šalteru, plaćati robu i usluge i podizati gotovinu debitnim karticama, overavati i naplaćivati ugovorna ovlašćenja, menice i druge instrumente obezbeđenja, primati naloge za plaćanje sa datumom dospeća u budućnosti i koristiti dnevni priliv na računu.

Otvaranje računa u našoj banci omogućava vam izvršavanje uplate osnivačkog uloga, efikasan i brz prijem i izvršenje naloga za plaćanje u dinarima i stranoj valuti, kao i korišćenje okvirnog kredita - dozvoljenog prekoračenja na računu.

Mi ćemo vam ažurno dostavljati izveštaje o promenama na računu na način koji vi izaberete (na šalteru, elektronski, e-mailom, preko mobilnog telefona ili korišćenjem drugih metoda savremene komunikacije), efikasno izdavati potvrde o prijemu i izvršenju naloga za plaćanje, o stanju i prometu na računu.

Mi brinemo o bezbednosti vašeg računa i koristimo savremene bezbednosne mehanizme za sprečavanje zloupotreba.

  • Usluge

Otvaranje računa


Otvorite račun u Banca Intesa.

Preuzmite svu neophodnu dokumentaciju za otvaranje računa za vašu kompaniju.

Saznaj više

Prijem pazara putem amanetnih pošiljki

Ukoliko posedujete račun u našoj Banci, nudimo vam dodatnu uslugu predaje gotovine i pazara u čekovima građana putem amanetnih pošiljki. Amanetne pošiljke obuhvataju upakovane pošiljke gotovog novca i čekova građana u sigurnosne transportne kese, koje se predaju na šalterima Banke ili se ubacuju u dnevno - noćne trezore Banke. Odobravanje vašeg računa se vrši po prijemu amanetne pošiljke, dok se otvaranje amaneta i komisijsko utvrđivanje stanja obavlja naknadno.

Saznaj više

Prenos neto zarada za zaposlene

Na osnovu posebno zaključenih Ugovora sa klijentima, Banca Intesa omogućava, da ukupan iznos neto zarada svih vaših zaposlenih, realizujete jednim Nalogom za prenos.

Saznaj više

Uplata pazara preko CDS uređaja

Ovaj način uplate pazara je prvenstveno namenjen firmama za koje uplate vrše zaposleni na prodajnim mestima u blizini lokacija na kojima je CDS uređaj dostupan.

Saznaj više