Kreditna linija

Kreditna linija koju vam nudimo pažljivo je kreirana prema vašim specifičnim potrebama i pravo je rešenje za Vas ukoliko vaša kompanija često ima potrebu za:

  • Kratkoročnim kreditima,
  • Garancijama,
  • Akreditivima.

Analizom finansijske snage vašeg preduzeća utvrđuje se maksimalna izloženost vašeg preduzeća, odnosno limit do koga možete koristiti sve proizvode sa rokom do godinu dana, a koji će zadovoljiti vaše potrebe.

Kreditna linija vam pruža sledeće pogodnosti:

1. Efikasnu realizaciju svih proizvoda - Svaki pojedinačni zahtev u okviru kreditne linije realizuje se u najkraćem mogućem roku, jer za njega nije potrebna ponovna analiza, već samo precizno definisan zahtev sa vaše strane.

2. Sigurnost u Vašem poslovanju
- Kreditna linija vam omogućava da budete upoznati sa tačnim iznosom sredstava na koje možete računati u bilo kom trenutku, tako da bez problema možete uspešno voditi svoju kompaniju.