InnovFin investicioni kredit bez obavezne hipoteke

Želite da inovirate i unapredite proizvode, usluge ili proces rada?

Ukoliko vam obezbeđenje hipoteke ili zaloge predstavlja prepreku, uz naš InnovFin kredit bez obavezne hipoteke možete da planirate svoj razvoj.


Za vas smo u saradnji sa Evropskim investicionim fondom obezbedili jedinstven dugoročni kredit i omogućili jednostavniji pristup finansijskim sredstvima:

Da bismo podstakli razvoj preduzeća na teritoriji Srbije i pored relaksiranja politike u delu kolaterala, zadržali smo atraktivne uslove kreditiranja.

Na osnovu Ugovora koji je Banka Intesa potpisala sa Evropskim investicionim fondom (EIF), od 16.10.2017. godine, svaki pojedinčani plasman u okviru ovog programa biće pokriven garancijom EIF-a u visini 50% kredita.

Za više informacija se obratite vašem menadžeru za odnose sa klijentima i podnesite zahtev za kredit.

Sredstva u okviru fonda su ograničena.

Karakteristike kredita:


Klijenti koji mogu koristiti proizvod

Klijenti rezidenti čija je adresa sedišta na teritoriji na kojoj Republika Srbija ima punu državnu ingerenciju i za koje se može pribaviti Izveštaj kreditnog biroa preko Udruženja banaka Srbije, a koji posluju minimum 15 meseci i imaju kreditnu sposobnost za korišćenje kredita

Ograničenja za klijente

Do 499 zaposlenih na konsolidovanom nivou

Do 50 mil EUR prihoda i/ili 43 mil EUR ukupne aktive na konsolidovanom nivou

Period na koji se kredit odobrava

24 do 120 meseci

Grace period

Do 24 meseca

Iznos pojedinačnog kredita

50.000 - 7.500.000 EUR

Valuta

EUR u dinarskoj protivvrednosti

Namena kredita

Za nabavku osnovnih sredstava

Način otplate kredita

U jednakim mesečnim / kvartalnim ratama u dinarskoj protivvrednosti primenom zvaničnog srednjeg kursa Narodne Banke Srbije na dan otplate rate

Program kreditiranja se sprovodi uz InnovFin garanciju za mala i srednja preduzeća i podršku Evropske unije u okviru finansijskih instrumenata Horizont 2020.