EIB Kreditna linija

Banca Intesa ad Beograd i Evropska Investiciona Banka (EIB), kao nastavak duge i uspešne saradnje, su oktobra 2017. potpisale novi ugovor o kreditu u iznosu od EUR 60 miliona, četvrti po redu u poslednjih 10 godina.

Krediti iz EIB kreditne linije se odobravaju po uslovima značajno povoljnijim od standardnih na našem tržištu, za različite namene i na dug rok pa je to razlog velike potražnje za njima.

Korisnici ovih sredstava mogu biti preduzeća sa maksimalno 3.000 zaposlenih.

Sredstva kreditne linije su namenjena za:

 • kupovinu, rekonstrukciju ili proširenje osnovnih sredstava osim zemlje;
 • finansiranje trajnih obrtnih sredstava
 • nematerijalna ulaganja:
 • razvoj, planiranje i finansijski troškovi tokom perioda izgradnje
 • troškovi istraživanja i razvoja,
 • razvoj distribucione mreže u zemlji i inostranstvu

Sredstva kreditne linije ne mogu se koristiti za:

 • kupovinu ili izgradnju objekata radi prodaje ili rentiranja,
 • kupovinu drugih preduzeća osim u slučaju da se radi o čistoj kupovini objekata ili opreme
 • finansiranje PDV-a kao dela investicije osim u slučaju da nema povraćaja istog. U suprotnom, predmet finansiranja može biti samo neto iznos investicije

Uslovi kreditiranja:

 • rok kredita: od 2 do 12 godina
 • grace period: do 2 godine
 • maksimalan iznos kredita: EUR 12.500.000

Kontakt imejl: sme@bancaintesa.rs.