EIB Apeks Kreditna linija

Kreditna linija Evropske investicione banke (EIB) uz posredovanje Narodne banke Srbije - EIB APEX kreditna linija, potpisana sa Banca Intesa ad Beograd 01.09.2017.

Krediti iz EIB Apeks kreditne linije se odobravaju po uslovima značajno povoljnijim od standardnih na našem tržištu, za različite namene i na dug rok. Krajnji korisnici će imati finansijsku povoljnost u nižoj kamatnoj stopi od minimum 50 baznih poena (80 baznih poena za projekte kojima se podržava zapošljavanje mladih) u odnosu na godišnju kamatnu stopu koju bi Banca Intesa ad Beograd obračunavala na taj kredit bez učešća EIB-a.

Korisnici ovih sredstava mogu biti preduzeća sa maksimalno 3.000 zaposlenih.

Sredstva kreditne linije su namenjena za:

• kupovinu, rekonstrukciju ili proširenje osnovnih sredstava osim zemlje;
• finansiranje trajnih obrtnih sredstava
• nematerijalna ulaganja:
• razvoj, planiranje i finansijski troškovi tokom perioda izgradnje
• troškove istraživanja i razvoja,
• razvoj distribucione mreže u zemlji

Sredstva kreditne linije ne mogu se koristiti za:

• kupovinu ili izgradnju objekata radi prodaje ili rentiranja,
• kupovinu drugih preduzeća osim u slučaju da se radi o čistoj kupovini objekata ili opreme
• finansiranje PDV-a kao dela investicije osim u slučaju da nema povraćaja istog. U suprotnom, predmet finansiranja može biti samo neto iznos investicije
• finansiranje zabranjenih delatnosti u skladu sa Posredničkim ugovorom uključujući i trgovinska preduzeća

Uslovi kreditiranja:

• rok kredita: od 2 do 12 godina
• grace period: do 2 godine
• maksimalan iznos kredita: EUR 12.500.000
• “Kamatna stopa:
o promenljiva koju čini EURIBOR + marža EIB-a + do 1,75% marža za posredničke banke + 0,175% naknada za NBS za projekte kojima se podržava zapošljavanje mladih, odnosno EURIBOR + marža EIB-a + do 2,5% marža za posredničke banke + 0,25% naknada za NBS za ostale projekte.
o fiksna koju čini kamata EIB-a koja sadrži i maržu EIB-a + do 1,75% marža za posredničke banke + 0,175% naknada za NBS za projekte kojima se podržava zapošljavanje mladih, odnosno kamata EIB-a koja sadrži i maržu EIB-a + do 2,5% marža za posredničke banke + 0,25% naknada za NBS za ostale projekte.”