Investicioni fondovi

Ako ste u potrazi za novim investicionim mogućnostima, zadovoljstvo nam je što, posredstvom Društva za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom Intesa Invest ad Beograd, možemo da vam pružimo priliku da investirate i potencijalno uvećate vaša novčana sredstva.

Ulaganjem u otvorene investicione fondove investirate u različite finansijske instrumente, što vam daje mogućnost da ostvarite očekivani prinos koji je viši od prinosa na uobičajene oblike štednje. Ovakav vid investiranja može biti pravi izbor za vas bez obzira da li ste iskusni investitor ili početnik u ovaj oblasti, kao i bez obzira na visinu novčanih sredstava koja ste spremni da uložite. Dodatna pogodnost je što su se sa izmenom zakona koji reguliše investicione fondove u 2020. godini, stekli uslovi da u skladu sa Prospektom odabranog fonda, pored ulaganja u dinarima, ulažete svoja sredstva i direktno u evrima.

Od sada pored mogućnosti da svoj novac uložite u postojeće otvorene investicione fondove, Intesa Invest Cash Dinar UCITS fond i Intesa Invest Comfort Euro UCITS fond, možete investirati i u novi Intesa Invest Cash Euro UCITS fond očuvanja vrednosti imovine.

Ukoliko želite da na pouzdan način upravljate viškom svojih sredstava u evrima i ostvarite stabilan prinos u kraćem roku, OTKRIJTE SVE PREDNOSTI ULAGANJA U INTESA INVEST CASH EURO ˃˃˃

Više informacija o Intesa Invest ad Beograd, Društvu za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom s najvećim rastom imovine u 2020. godini, kao i detalje o svim fondovima kojima ono upravlja potražite na sajtu Intesa Invest.