Uplata efektive


Uplata efektivnog stranog novca se može vršiti po osnovu:

  • Naplate prodaje robe i izvršenih usluga na Kosovu i Metohiji uz sledeću dokumentaciju:

- Ovlašćenje potpisano od strane ovlašćenog lica za prodaju deviza NBS i usmeravanje dinarske protivvrednosti na tekući račun klijenta
- Kopija fakture ili profakture

  • Povraćaja dela akontacije za službeni put u inostranstvo (konačni obračun službenog puta) uz sledeću dokumentaciju:

-Zahtev za povraćaj efektivnog stranog novca na devizni račun pravnog lica i instrukcije za usmeravanje dinarske protivvrednosti ukoliko klijent želi da devize proda Banci
-Konačni obračun službenog puta u inostranstvo

  • Kao i pružanjem usluga fizičkim licima u međunarodnom robnom i putničkom prometu, slobodnim carinskim prodavnicama, naplatama putarina i isporuka goriva stranim avionima i brodovima, a u skladu sa relevantnim zakonskim propisima.