Isplata efektive

Isplata efektivnog stranog novca u Expoziturama Banca Intesa a.d. Beograd se može vršiti po osnovu isplate akontacije za službeni put u inostranstvo.

Potrebna dokumentacija za rezidente pravna lica:

- Zahtev za isplatu akontacije za službeni put potpisan od strane ovlašćnog lica
- Kopija naloga za službeni put

  • Potrebna dokumentacija za nerezidente pravna lica:

- Zahtev za isplatu akontacije za službeni put potpisan od strane ovlašćnog lica