FX poslovanje i platni promet sa inostranstvom

FX poslovanje obuhvata sve poslove kupoprodaje deviza po zahtevu klijenta u skladu sa trenutnim tržišnim uslovima. Ovaj način kupovine stranih valuta namenjen je svim klijentima. Kupoprodaja deviza se može realizovati izvršenjem istog dana ili pak određenog datuma, i u tom slučaju se govori o terminskoj kupoprodaji deviza. Praktično, kada god klijent banke ima potrebu da izvrši plaćanje u inostranstvu a ne poseduje devize na svom računu, obraća se banci sa zahtevom da mu proda devize koje će iskoristiti za plaćanje obaveza.

Istovremeno, Banca Intesa ima razgranatu mrežu kontokorenata (inostranih banaka kod kojih ima otvoren račun), pa je na taj način prisutna u svim zemljama sa kojima Srbija ima značajan spoljnotrgovinski promet, što omogućava efikasan međunarodni platni promet.

Zahvaljujući visokoj deviznoj likvidnosti i širokoj mreži korespondenata (banke sa kojima se obavlja SWIFT komunikacija) u inostranstvu, nalozi klijenata se realizuju u najkraćem roku i uz najpovoljnije uslove, korišćenjem najsavremenijih tehnoloških metoda.

Nalog za kupoprodaju deviza se može ugovoriti telefonom, e-mailom, faksom ili e-bankingom.

  • Vrste usluga

Isplata efektive

Isplata efektivnog stranog novca u Expoziturama Banca Intesa a.d. Beograd se može vršiti po osnovu isplate akontacije za službeni put u inostranstvo.

Saznaj više

Plaćanje ka inostranstvu

Plaćanje prema inostranstvu banka izvršava putem nostro doznaka, korišćenjem SWIFT tehnologije i računa u inostranstvu.

Saznaj više

Naplata iz inostranstva

Naplata deviza iz inostranstva se vrši putem loro doznaka kao najsigurnijeg i najefikasnijeg instrumenta međunarodnog platnog prometa za priliv novčanih sredstava.

Saznaj više

Naplata inočekova

Ukoliko vaši inopartneri ne žele da vam plaćanje izvrše putem loro doznake (bankarskim transferom), već izvezenu robu ili izvršenu uslugu plaćaju putem inostranih čekova, ove čekove možete predati na bilo kojem šalteru Banca Intesa u zemlji.

Saznaj više