Direct debit

Imate veliki broj kupaca, a proces praćenja naplate je postao komplikovan?

Rešenje je Direct Debit usluga koja predstavlja jednu vrstu trajnog naloga pomoću kojeg Banca Intesa, na osnovu Ugovora sa vama i vašim kupcima, vrši naplatu vaših potraživanja prema instrukcijama koje vi kao poverilac dostavljate Banci, po datumu valute, koji se može preneti i u naredne dane.

Kao jedan od alata Cash Management-a ova usluga vam daje mogućnost upravljanja finansijama u skladu sa potrebama firme. Korišćenjem ovog servisa, proces naplate potraživanja u svakodnevnom poslovanju je jednostavan, automatizovan i znatno ubrzan.

Korišćenjem usluge Direct Debit štedite vreme i ažurno pratite vaše kupce. Banka vas svakodnevno, elektronskim putem obaveštava o klijentima koji su ovlastili Banku da u njihovo ime i za njihov račun vrši plaćanje obaveza prema vama.

Podatke o izvršenim plaćanjima, Banka putem izvoda tekućeg računa šalje dužniku i vama.

Prednosti korišćenja usluge Direct Debit:

Za vas, klijenta-poverioca

  • Racionalnija i efikasnija naplata potraživanja
  • Besplatna usluga

Za klijenta-dužnika:

  • 40% umanjena tarifa platnog prometa
  • Blagovremeno izvršavanje obaveza bez dodatnog angažovanja

Za sve informacije možete se obratiti vašem klijent menadžeru ili pozvati kontakt centar Banke na 011/310-88-88.