Namenski tekući račun poljoprivrednika

Specijalni platni račun sa brojnim pogodnostima za poljoprivredne proizvođače

Banka je svoju bogatu punudu proizvoda za poljoprivredna gazdinstva proširila novim pogodnosima za sve vlasnike namenskih tekućih računa za poljoprivrednike koji su broj namenskog tekućeg računa iz Banca Intesa prijavili kod Uprave za trezor, uvođenjem dve vrste farmer Hit paketa:

  • Farmer Hit Basic paket - čine ga namenski tekući račun poljoprivrednika i platni račun za osnovnim uslugama fizičkog lica
  • Farmer Hit Plus paket - čine ga namenski tekući račun poljoprivrednika i Intesa Hit platni račun fizičkog lica

Farmer Hit paket podrazumeva uvezanost namenskog tekućeg računa poljoprivrednika i platnog računa fizičkog lica, istog vlasnika. Ova veza se ogleda u tome što se celokupna uplaćena novčana sredstva na namenski tekući račun automatski, redovno u određenim vremenskim intervalima prenose na platni račun fizičkog lica. Na ovaj način data novčana sredstva se mogu koristiti kroz pogodnosti proizvoda i usluga platnog računa sa osnovnim uslugama ili Intesa Hit računa fizičkog lica.

Klijent može imati samo jedan Farmer Hit paket.

Oba paketa platnog računa omogućavaju povoljniji prodajni kurs za efektivu (Intesa Hit) u slučaju oročavanja tih sredstava u Banci.

Dokumentacija potrebna za otvaranje platnog računa:

  • Važeći identifikacioni dokument (lična karta/pasoš)
  • Potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, koju klijent može dostaviti i dostaviti naknadno, nakon otvaranja namenskog tekućeg računa