Krediti u saradnji sa Garancijskim fondom AP Vojvodine

Široka paleta specijanih kredita za poljoprivredu

Prema potpisanim Sporazumima između Garancijskog fonda AP Vojvodine i Banca Intesa, ponuda Banke, namenjena finansiranju poljoprivrednih gazdinstava, proširena je sa kreditima za nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme, kao i kreditima za finansiranje kupovine poljoprivrednog zemljišta.

Krediti za finansiranje nabavke poljoprivredne mehanizacije i opreme, odobravaju se fizičkim licima – registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine, po sledećim uslovima:

 • Namena finansiranja:
  - kupovina kombajna,
  - kupovina traktora,
  - nabavka drugih samohodnih poljoprivrednih mašina,
  - kupovina priključnih poljoprivrednih mašina i
  - nabavka opreme
 • Iznos kredita: od 5.000 EUR do maksimalno 100.000 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u korišćenje
 • Rok otplate: do 7 godina,
 • Način otplate: jednaki šestomesečni anuiteti


Krediti za finansiranje kupovine poljoprivrednog zemljišta se odobravaju fizičkim licima – nosiocima registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, sa prebivalištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodina.

Krediti se odobravaju po sledećim uslovima:

 • Namena finansiranja:
  - Kupovina poljoprivrednog zemljišta
  Iznos kredita: od 5.000 EUR do maksimalno 100.000 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u korišćenje
 • Grejs period: Do 12 meseci u koji je uključen i period raspoloživosti u trajanju do 6 meseci od datuma potpisivanja ugovora o kreditu
 • Rok otplate: Do 96 meseci od prenosa u otplatu
 • Način korišćenja: Prenosom dinarske protivvrednosti odobrenog iznosa kredita na platni račun Prodavca poljoprivrednog zemljišta po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj, po osnovu overenog kupoprodajnog ugovora/predugovora
 • Način otplate: jednaki šestomesečni anuiteti