Sa željom da dodatno podržimo poslovanje registrovanih poljoprivrednih proizvođača u Srbiji, u saradnji s Evropskim Investicionim Fondom (EIF), obezbedili smo još povoljnije uslove dugoročnog kreditiranja.

Ukoliko imate potrebu za sredstvima za investiranje, na raspolaganju Vam je naš dugoročni kredit za investiciona ulaga - EaSI Farmer Invest kredit, koji uživa pogodnosti iz garancije koje finansira Evropska unija u okviru Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI)

Podnesite zahtev za EaSI Farmer Invest kredit u najbližoj ekspozituri Banca Intesa kod Savetnika za mali biznis i iskoristite pogodnosti:

  • Bez obavezne hipoteke ili zaloge
  • Kredit može biti u dinarima ili indeksiran u evrima
  • Period otplate do 60 meseci za kredite u RSD ili do 84 meseci za kredite indeksirane u EUR
  • Grejs period do 12 meseci
  • Otplata u jednakim mesečnim, tromesečnim ili šestomesečnim anuitetima
  • Jednostavna i brza procedura

Želite EaSI Farmer Invest kredit?

Ostavite nam vaše podatke, a naš savetnik će vas pozvati u najkraćem mogućem roku:

  • Opis kredita u EUR
  • Reprezentativni primer u EUR
  • Opis kredita u RSD
  • Reprezentativni primer u RSD
EaSI Farmer Invest kredit u evrima
Vrsta kreditaEaSI Farmer invest kredit indeksiran u EUR
Valuta kreditaEUR
Kriterijumi za indeksiranjeU dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Iznos kredita5.000 EUR – 25.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Period otplateDo 84 meseca
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou

Za kredite od 5.000 – 15.000: 6M Euribor + 5,50% godišnja, promenljiva*;

Za kredite od 15.001 – 25.000: 6M Euribor + 4,70% godišnja, promenljiva*

Instrumenti obezbeđenja

- 2 (dve) blanko solo menice potpisane od strane nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva - korisnika kredita

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva

- Naknada za obradu zahteva za kredite sa rokom otplate do 36 meseci:
• 0,5% od iznosa kredita u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja kredita u tečaj, jednokratno unapred pre realizacije kredita.
- Naknada za obradu zahteva za kredite sa rokom otplate preko 36 meseci:
• 1% od iznosa kredita u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja kredita u tečaj, jednokratno unapred pre realizacije kredita.

2 menice

100 RSD


Izveštaj kreditnog biroa
246 RSD
Uverenje o stanju poreskih obaveza 640 RSD **

* Usklađivanje kamatne stope sa visinom tromesečnog BELIBOR-a će se vršiti kvartalno (28. marta, 28. juna, 28. septembra i 28. decembra), a visina kamatne stope kod puštanja kredita u tečaj odgovara kamatnoj stopi utvrđenoj za tekući kvartal.

**Trošak izdavanja poreskog uverenja prikazan je prema iznosu republičke administrativne takse na dan izrade reprezentativnog primera. Banka nema uticaja na eventualne izmene visine navedenog troška.


Reprezentativni primer za klijente kalkulacija EKS na dan 1.4.2021.

 

Vrsta kredita EaSI Farmer Invest kredit u evrima
Valuta kredita EUR
Kriterijum za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Iznos kredita 15.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Period otplate 60 meseci
Šestomesečni anuitet 1.716,35 EUR
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
6M Euribor + 5,5% godišnja, promenljiva
(6M EURIBOR na dan 28.12.2020. godine iznosi -0,52%)
EKS
(na godišnjem nivou)
5,53%
Ukupan iznos koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda 17.225,66 EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva 150 EUR

2 menice

100 RSD

Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Uverenje o stanju poreskih obaveza 640 RSD *

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u ekspozituri Banke koja ima Savetnika za mali biznis.

* Trošak izdavanja poreskog uverenja prikazan je prema iznosu republičke administrativne takse na dan izrade reprezentativnog primera. Banka nema uticaja na eventualne izmene visine navedenog troška.


EaSI Farmer Invest kredit u dinarima
Vrsta kreditaEaSI Farmer Invest kredit u dinarima
Valuta kreditaRSD
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita600.000 - 2.900.000 RSD
Period otplateod 25 do 60 meseci
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou

Za kredite od 600.000 – 1.800.000: 3M BELIBOR + 5,75% godišnje, promenljiva*;

Za kredite od 1.800.001 – 2.900.000: 3M BELIBOR + 4,75% godišnje, promenljiva*

Instrumenti obezbeđenja

- 2 (dve) blanko solo menice potpisane od strane nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva - korisnika kredita

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva

- Naknada za obradu zahteva za kredite sa rokom otplate do 36 meseci:

0,5% od iznosa kredita u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja kredita u tečaj, jednokratno unapred pre realizacije kredita.

- Naknada za obradu zahteva za kredite sa rokom otplate preko 36 meseci:

1% od iznosa kredita u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja kredita u tečaj, jednokratno unapred pre realizacije kredita.

2 menice

100 RSD


Izveštaj kreditnog biroa
246 RSD
Uverenje o stanju poreskih obaveza 640 RSD **

* Usklađivanje kamatne stope sa visinom tromesečnog BELIBOR-a će se vršiti kvartalno (28. marta, 28. juna, 28. septembra i 28. decembra), a visina kamatne stope kod puštanja kredita u tečaj odgovara kamatnoj stopi utvrđenoj za tekući kvartal.

**Troškovi izdavanja poreskog uverenja prikazan je prema iznosu republičke administrativne takse na dan izrade reprezentativnog primera. Banka nema uticaja na eventualne izmene visine navedenog troška.


Reprezentativni primer za klijente - kalkulacija EKS na dan 1.4.2021.

 

Vrsta kredita EaSI Farmer Invest kredit u dinarima
Valuta kredita RSD
Kriterijum za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita 1.800.000 RSD
Period otplate 42 meseca
Šestomesečni anuitet 292.913,78 RSD
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
3M BELIBOR + 5,75% godišnje, promenljiva
(3M BELIBOR na dan 28.03.2021. godine iznosi 0,88%)
EKS
(na godišnjem nivou)
7,41%
Ukupan iznos koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda 2.060.341,47 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva 18.000 RSD

2 menice

100 RSD

Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Uverenje o stanju poreskih obaveza 640 RSD *

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u ekspozituri Banke koja ima Savetnika za mali biznis.

* Trošak izdavanja poreskog uverenja prikazan je prema iznosu republičke administrativne takse na dan izrade reprezentativnog primera. Banka nema uticaja na eventualne izmene visine navedenog troška.