Agroprotekt - kredit sa osiguranjem

DOBAR KREDIT UZ KOJI NEMA LOŠE GODINE

Ukoliko vodite registrovano poljoprivredno gazdinstvo i razmišljate unapred pripremajući se za prolećnu ili jesenju setvu, učinili smo za vas još povoljnijim jedinstven kredit na našem tržištu koji obezbeđuje besplatno osiguranje useva od prirodnih nepogoda (grada, požara, udara groma), i to: kukuruza, pšenice, suncokreta, soje, ječma i šećerne repe.

Kredit je namenjen finansiranju nabavke repromaterijala za setvu i za druga ulaganja u obrtna sredstva registrovanih gazdinstava koja imaju ratarsku proizvodnju na području Vojvodine, grada Beograda i Mačvanskog, Braničevskog, Podunavskog, Šumadijskog, Pomoravskog i Kolubarskog okruga.

Pogodnosti Agroprotekt kredita:


snižena kamatna stopa
bez učešća i bez žiranata
fiksna rata tokom celog perioda otplate
• fleksibilan rok otplate do 12 meseci, u mesečnim, tromesečnim i polugodišnjim anuitetima, o dospeću
• osiguranje useva, bez nadoknade i bez odlaska u osiguravajuću kompaniju

Kredit može iznositi od 1.000 do 100.000 evra, u dinarima ili indeksiran u evrima.

Kod osiguranja ratarskih kultura, koje bez nadoknade dobijate uz ovaj kredit:

• Uredbama Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije svake godine se precizira značajan deo plaćene premije osiguranja koji vam može biti vraćen.
• Osiguranje počinje od ponoći dana kada ga je formalno odobrila osiguravajuća kuća i traje do skidanja useva, shodno uslovima osiguranja.

Podnesite zahtev
u najbližoj ekspozituri Banca Intesa u kojoj postoji Savetnik za mali biznis.
  • Reprezentativni primer za dinarski kredit
  • Reprezentativni primer za kredit indeksiran u EUR
Obračun EKS na dan 09.03.2018.

Vrsta kredita:Agroprotekt kredit
Valuta kredita:RSD
Kriterijumi za indeksiranje:Nema indeksacije
Iznos kredita:1.200.000 RSD
Period otplate:12 meseci
Način otplate:o dospeću
Rata o dospeću (Ukupan iznos koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda):

1.308.283,33 RSD

Kamatna stopa (na godišnjem nivou):

8,9% fiksna

Naknada za obradu kreditnog zahteva:

1.5%

EKS (na godišnjem nivou):10,78%

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope


2 menice:
100 RSD
Naknada za obradu kreditnog zahteva:15.000 RSD
Izveštaj kreditnog biroa:
246 RSD (za fizičko lice)
Uverenje o stanju poreskih obaveza (za fizičko lice):680 RSD*


*Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.

Obračun EKS na dan 09.03.2018.
Vrsta kredita:Agroprotekt kredit
Valuta kredita:EUR u dinarskoj protivvrednosti*
Kriterijumi za indeksiranje:Indeksiran u EUR
Iznos kredita:10.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti*
Period otplate:12 meseci
Način otplate:o dospeću
Rata o dospeću (Ukupan iznos koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda):

10.598,19 EUR

Kamatna stopa (na godišnjem nivou):

5,9% fiksna

Naknada za obradu kreditnog zahteva:

1.5%

EKS (na godišnjem nivou):7,69%

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

2 menice:
100 RSD
Naknada za obradu kreditnog zahteva:150 EUR
Izveštaj kreditnog biroa:
246 RSD (za fizičko lice)
Uverenje o stanju poreskih obaveza (za fizičko lice):680 RSD**
*U RSD po srednjem kursu NBS

**Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.

Detaljne uslove proizvoda pogledajte na linku.