Upitnik za klijenta - pravno lice ili preduzetnik

U skladu sa zakonskom obavezom da formiramo i redovno ažuriramo poslovne profile svih klijenata, formirali smo "UPITNIK ZA KLIJENTA - PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK".

Ukoliko niste ažurirali vaš poslovni profil popunjavanjem Upitnika, molimo vas da ga preuzmete ovde, popunite i dostavite vašoj kontakt osobi u Banca Intesa.