Kredit bez kamate za kupovinu goriva

Namena kredita je za finansiranje kupovine benzina i evrodizel goriva na LUKOIL benzinskim stanicama

Iznos kredita U zavisnosti od kreditne sposobnosti,minimalan iznos kredita je 100.000 RSD

Valuta u dinarima
Rok otplate 3 ili 6 meseci
Kamatna stopa 0%
Način otplate glavnice mesečne rate ili jednokratno
Naknada za obradu zahteva 0%
Naknada za prevremenu otplatu 0%

Kupovinom goriva iz kredita ostvaruje se popust do 8 rsd. po litru goriva.Popust se odobrava na maloprodajnu cenu goriva prilikom plaćanja na LUKOIL benzinskim stanicama i zavisi od perioda i načina otplate kredita.

Ponuda važi do 31. 12. 2016.

  • Opis kredita
  • Reprezentativni primer
Vrsta kredita Kredit za obrtna sredstva za kupovinu goriva na LUKOIL benzinskim stanicama
Valuta kredita RSD
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita U zavisnosti od kreditne sposobnosti,minimalan iznos kredita je 100.000 RSD
Period otplate 3 ili 6 meseci
Način otplate mesečne rate ili jednokratno
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) 0%
Instrumenti obezbeđenja • 6 (šest) blanko solo menica koje je potpisao i overio korisnik, sa ovlašćenjem za korišćenje

• Ugovor o jemstvu – 2 (dve) potpisane blanko solo menice fizičkog lica (vlasnik, osnivač ili direktor) s klauzulom „bez protesta”
• Ukoliko postoji – jemstvo povezanih pravnih lica / preduzetnika (6 menica sa ovlašćenjima)

Troškovi koji padaju na teret korisnika,
poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva bez naknade

Preduzetnici Pravna lica
Menica za 8-400 RSD za 8-400 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 600 RSD 1.1440 RSD
Uverenje o stanju poreskih obaveza 580 RSD -
Reprezentativni primer na dan 1.4.2016.
Iznos kredita 600000 RSD
Rok otplate 6 meseci
Način otplate mesečne rate
Mesečna rata 100000 RSD
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) 0%
Naknada za obradu kreditnog zahteva 0%
EKS (na godišnjem novou) 0,91%

Troškovi koji padaju na teret korisnika,
poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope


Preduzetnici Pravna lica
Menica za 8-400 RSD za 8-400 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 600 RSD 1.1440 RSD
Uverenje o stanju poreskih obaveza 580 RSD -Podnošenje zahteva

Izrada kartice

Aktiviranje kartice Lukoil

Ukoliko od ranije posedujete korporativnu karticu, odobrena sredstva se prebacuju na nju i potom se mogu koristiti za ovu namenu.