Biz Linija

Revolving kreditna linija dostupna i manjim preduzećima

Osigurajte stabilno poslovanje, planirajte priliv i odliv novčanih sredstava, brzo reagujte na tržišne izazove i sve to uz jedinstvena i fleksibilna sredstva obezbeđenja.

  • Opis kredita
  • Želim kredit

U okviru dodeljenog limita za kreditnu liniju možete koristitie kombinaciju više proizvoda:

  • Dinarski krediti sa i bez valutne klauzule
  • Devizni kredit
  • Dinarske garancije
  • Devizne garancije
  • Akreditivi
  • Obavezujuće pismo o namerama

Karakteristike Biz Linije:

Rok važnosti

Do 24 meseca, uz reviziju kreditne sposobnosti posle 12 meseci

Namena kreditne linijeBrža dostupnost većeg broja proizvoda i korišćenje različitih proizvoda Banke u kraćim vremenskim intervalima, u roku važnosti limita definisanog kreditnom linijom. Preporučuje se klijentima koji imaju česte potrebe za izdavanjem garancija i pisama o namerama i finansiranjem posla na osnovu dobijenih tendera.

Pogledajte detaljne uslove proizvoda na linku.